“Elk OCMW moet tekort op rusthuisfactuur bij kinderen halen” ”

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri wil verschil tussen de gemeenten wegwerken

Foto: HBVL

CD&V wil dat elk OCMW de tekorten voor de rusthuisfactuur van ouderen bij hun kinderen gaat halen. Dat moet nu ook al, maar een kleine groep OCMW’s past die bedragen liever zelf bij dan bij de kinderen aan te kloppen. “In Oostende en Gent bijvoorbeeld”, zegt Nahima Lanjri (CD&V), die een wetsvoorstel indiende om dit verschil weg te werken. “Tegelijk willen we de bijdragen die kinderen moeten bijpassen socialer maken, zeker voor wie enig kind is en een lager inkomen heeft.” Want die bedragen variëren nu van 39 euro tot maar liefst 995 euro per maand.

OVERZICHT. Hoe gaan Limburgse gemeenten om met onderhoudsplicht voor kinderen?

BEKIJK OOK. Het terug te vorderen maandbedrag in functie van het aantal personen ten laste (in euro) in een handige ...

Nieuwe Video's