Voordracht NEOS : De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht

Print

Foto: Hélène Vissers

Lommel - In het kader van 'PXL breekt uit' gaven zes leerlingen van de hogeschool PXL uit Hasselt aan de Neos-leden een voordracht. Daarin legden ze uit wat de ouderen best doen met het geld dat ze niet opdoen: erven of schenken? 41 Neos-leden waren aanwezig en volgden de uiteenzetting aandachtig.

De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht zijn niet zomaar in enkele minuten uitgelegd, maar de meisjes van de PXL deden samen echt hun best om een ingewikkelde materie begrijpelijk voor te stellen. Het huidige erfrecht is oud en ingewikkeld, maar het nieuwe erfrecht wordt pas gestemd in juni/juli van dit jaar. Het zal dan pas van toepassing zijn in 2019. Het nieuwe erfrecht is eenvoudiger, aangepast aan de maatschappelijke realiteit en focust op meer keuzevrijheid, meer zekerheid en meer familiale solidariteit waardoor er minder kans is op ruzie door voorafgaand overleg.

In de lezing kwamen eerst de basisbegrippen aan bod: de indeling van de families in vier ordes en hoe het zit met de langstlevende echtgenoot/echtgenote en de kleinkinderen. Met enkele voorbeelden werd alles verduidelijkt.Daarna trachtten de meisjes de 'hervormingen' uit te leggen. De erflater krijgt dan meer vrijheid door hervorming van het beschikbaar deel, en dus het deel waarover de erflater kan beschikken zonder te raken aan het deel van de beschermde erfgenamen. Belangrijk punt is dat de reserve van de huwelijkspartner niet gewijzigd wordt door de toekomstige wet. Om in dit verslag uit te wijden naar de reserve van de kinderen en de ouders, zou te ver gaan. Concreet: u mag tijdens uw leven wegschenken zoveel u wil, maar na uw overlijden wordt er een 'afrekening' gemaakt. Met enkele voorbeelden werd ook dit duidelijker gemaakt. Erfecht is dus geen gemakkelijke materie, en daarom verwezen de meisjes ook naar nuttige informatiekanalen: De Erfenisgids van De Tijd, www.notaris.be, www.koengeens.be. Wat iedereen goed begrepen had, was de eindconclusie: voor depersonaliseerd advies is het aan te raden een notaris of een gespecialiseerd advocaat erfrecht te contacteren.

De studenten kregen natuurlijk ook een tasje koffie met een heerlijk gebakje.

Heeft u ook interesse in mooie uitstappen en voordrachten, twijfel dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio