Verzwegen arrest schrapte vergunning voor Blauwe Boulvard in Hasselt wegens belangenvermenging

Verzwegen arrest schrapte vergunning voor Blauwe Boulvard in Hasselt wegens belangenvermenging

Aan de Blauwe Boulevard wordt onverstoord verder gewerkt, ook al is de juridische toekomst van het project onduidelijk. Foto: Serge Minten

Hasselt -

Vrijdag startte de verkoop van de luxeappartementen van Quartier Bleu aan de Hasseltse kanaalkom. Maar de juridische toekomst van het stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard is nog steeds onduidelijk. Op dit moment lopen er immers meerdere procedures bij de Raad van State die het prestigieuze project op termijn kunnen beïnvloeden. Een arrest van de Raad van State van vorig jaar, dat nu pas bekend raakte, tikt het Hasseltse stadsbestuur op de vingers. Het rechtsorgaan spreekt over belangenvermenging tussen de stad en de projectontwikkelaar.

Het arrest van de Raad van State dateert van 7 juli 2016 en handelt over de socio-economische vergunning die de stad Hasselt had toegekend aan het project Blauwe Boulevard. Die vergunning bepaalt welke ...

Nieuwe Video's