Waalse dieren hebben voortaan gevoelens

Print
Waalse dieren hebben voortaan gevoelens

Foto: rr

De Waalse regering heeft donderdag een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat van dieren ‘begaafde wezens met gevoelens’ maakt. ‘Nu kunnen we verwaarlozing of misbruik strenger straffen’, reageert initiatiefnemer Carlo Di Antonio (CDH) tevreden.

In het Burgerlijk Wetboek van België worden dieren momenteel gelijkgesteld met roerende goederen. Dat zorgt soms voor moeilijkheden om gevallen van mishandeling of verwaarlozing streng aan te pakken. Daar wou de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (CDH) verandering in brengen. Elk gewest heeft immers het recht om het Burgerlijke Wetboek aan te passen op zijn grondgebied als het om gewestelijke bevoegdheden gaat, zoals hier.

Donderdag stelde Di Antonio daarom in het Waalse parlement een voorontwerp van decreet voor om voor dieren een nieuwe juridische categorie te creëren. En dat werd prompt goedgekeurd; liet hij via Facebook weten. ‘Dieren zullen worden erkend als begaafde wezens met gevoelens.’ Daarmee wordt de wetgeving volgens hem opnieuw in lijn gebracht met de ‘geëvolueerde mentaliteit over dierenwelzijn’.

Concreet zal de nieuwe juridische status artikel 1 worden van een nieuwe Waalse Code voor Dierenwelzijn. Di Antonio hoopt die tegen begin juli klaar te hebben.

Vlaamse dieren

In Vlaanderen worden dieren al beter beschermd dan roerende goederen, laat het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts weten in een reactie. ‘Dat is te danken aan de Dierenwelzijnswet, die een ruim beschermingskader biedt.’

De enige manier waarop dieren vandaag hetzelfde zijn als roerende goederen, verduidelijkt communicatiemedewerker Michaël Devoldere, ‘is in de context van een aankoop. Als je een garantie wilt bij de aankoop van je hond, dan geldt hetzelfde als voor de aankoop van een koelkast. Maar er blijft wel een belangrijk verschil: je mag slaan op je koelkast, maar niet op je hond.’