Brusselse regering gaat boetes uitschrijven voor geluidshinder van vliegtuigen maar inning gebeurt pas later

Print
Brusselse regering gaat boetes uitschrijven voor geluidshinder van vliegtuigen maar inning gebeurt pas later

Foto: BELGA

De Brusselse regering gaat de strengere geluidsnormen effectief toepassen. De inning gebeurt pas 1,5 tot 2 jaar later, waardoor onderhandelen mogelijk blijft.

De regering-Vervoort – samengesteld uit PS, CDH, Défi, Open VLD, SP.A en CD&V – heeft zonet haar positie bepaald. Brussel kiest ervoor om de strengere geluidsnormen toe te passen, maar zal de pv’s voor geluidsoverlast pas binnen anderhalf à twee jaar verzilveren. Vanaf zaterdag geldt dus een ‘nultolerantie’ voor vliegtuigen die de normen overschrijden.

Een sleutelfiguur in de Brusselse regering is minister van ­Leefmilieu Céline Fremault (CDH). Als het van haar afhangt, worden de boetes geïnd, punt. De tolerantiedrempel is opgeheven. Ze kan bogen op een sterk argument: het regeerakkoord. Daarin verbindt de Brusselse meerderheid zich ertoe om de strenge geluidsnormen uit 1999 na te leven.

“We zitten met andere woorden in een juridische situatie die de Brusselse regering en de administratie ertoe verplicht om de boetes te innen zodra er geen institutionele obstructies meer zijn”, zegt Adel Lassouli, woordvoerder van Céline Fremault. “Twee maanden geleden hebben we het tweede belangenconflict niet aangevochten om een procedureslag te vermijden. Maar als het afloopt, is er voor ons geen reden om het pacte de non-agression te verlengen.”