“Notarissen moeten beter leren communiceren”

Print
“Notarissen moeten beter leren communiceren”
Brussel -

“De notarissen en hun beroepsfederatie moeten nog meer in communicatie investeren”, zegt André Michielsens, ombudsman van het notariaat. Daarnaast moeten notarissen volgens de ombudsman extra aandacht besteden aan overzichtelijke facturatie. Consumenten krijgen niet altijd een duidelijke uitleg over hoe het werk van de notaris en zijn medewerkers zal worden gefactureerd. Hierdoor hebben consumenten soms geen duidelijk zicht op wat de elementen zijn die de totaalkost uitmaken (belastingen, opzoekingen, ereloon)”. Het zijn conclusies uit het Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst van het notariaat.

In het afgelopen jaar opende de Ombudsdienst voor het notariaat 1.023 dossiers, goed voor zo’n 85 dossiers per maand. Consumenten contacteren de Ombudsdienst zelden over vermeende juridische fouten van de notaris. Vragen gaan eerder over de vorm: consumenten hebben nood aan duidelijke informatie, heldere facturatie en snelle opvolging van dossiers

“Het aantal verzoeken dat bij de Ombudsdienst binnenkwam, moet worden bekeken in functie van het aantal contacten dat consumenten hebben met het notariaat”, zegt ombudsman André Michielsens. “Jaarlijks gaan er meer dan 2,5 miljoen mensen langs bij hun notaris en dat resulteert in ruim 900.000 akten.”

De ombudsman stelt vast dat er weinig verzoeken van consumenten waren die te maken hadden met de juridische kennis van de notaris (slechts 6 pct). Het gaat bijna altijd om ontevredenheid over “organisatorische aspecten”: vertraging bij het behandelen of opvolgen van dossiers, geen of laattijdige antwoorden. Verder zijn er communicatiestoornissen tussen consument en notaris, zowel over de taak van de notaris, zijn bevoegdheid, de aard van zijn activiteiten en de kostenstructuur.

De Ombudsdienst moet bemiddelen en aanbevelingen formuleren. Maar soms hebben consumenten het hier lastig mee. Ze verwachten dat de ombudsman kan sanctioneren of veroordelen. Dat leidt soms tot ontgoocheling en boosheid. “In heel wat gevallen kan het conflict tussen de notaris en de cliënt opgelost worden door extra informatie of bijkomende tussenkomst van de notaris, denk maar aan het afspreken van een duidelijke timing voor de afhandeling van een dossier”, besluit André Michielsens.

(belga)