Fit & Gezond

De pil heeft meer neveneffecten dan enkel verlaagd libido

Print
De pil heeft meer neveneffecten dan enkel verlaagd libido

Foto: Shutterstock

Het effect van de anticonceptiepil op het vrouwelijk lichaam is mogelijk stukken groter dan tot nu toe altijd werd gedacht. Zo heeft een recente Zweedse studie aangetoond dat orale anticonceptie een negatieve werking op de algemene levenskwaliteit van vrouwen met zich meebrengt, omdat vrouwen die de pil innemen meer last ondervinden van een slecht humeur en minder zelfcontrole en een lager energiepeil ervaren.

Volgens een Zweedse studie van de Zweedse universiteit Karolinska Institutet, die gepubliceerd werd in het vakblad Fertility and Sterility heeft orale conceptie een grote negatieve invloed op de levenskwaliteit van vrouwen. Het onderzoek wees immers uit dat vrouwen die de anticonceptiepil innemen veel meer moeite hebben om hun humeur en zichzelf onder controle te houden en last hebben van een laag energiepeil.

Aan het onderzoek namen 340 gezonde vrouwen met een gemiddelde leeftijd tussen 18 en 35 jaar deel. Gedurende drie maanden kreeg een groep vrouwen één van de meest in gebruik genomen anticonceptiepillen toegediend, terwijl de andere groep placebo's innam. Zowel de testpersonen als de onderzoekers wisten op dat moment niet wie welk type pil toegewezen had gekregen.

Hoewel vorige studies vaak een directe link tussen orale anticonceptie en depressie konden vaststellen, was dit bij dit onderzoek niet het geval. De onderzoekers halen echter zelf ook aan dat de huidige resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden behandeld. De meetbare verschillen tussen de testpersonen die de orale anticonceptie of placebo's innamen, was immers niet zo heel groot, waardoor deze conclusies vooral als een aanleiding voor verder onderzoek moeten gelden.

 

Niet te missen