“Wallonië kan het best aansluiten bij Frankrijk”

Auteur Jules Gheude verwacht dat Vlaanderen onafhankelijkheid zal uitroepen

“Wallonië kan het best aansluiten bij Frankrijk”

Foto: hbvl

Namur -

“Zoals het nu gaat kan het niet verder met Wallonië. Ofwel nemen de Waalse jongeren hun lot in eigen handen en tillen ze hun regio naar een hoger niveau. Doen ze dat niet, dan zal Vlaanderen zijn onafhankelijkheid uitroepen en is aanhechting bij Frankrijk het enige alternatief voor Wallonië.” Dat zegt Waals publicist Jules Gheude, wiens nieuwe boek ‘Waals testament. Ongemakkelijke waarheden over de toekomst van België’ vandaag in het Vlaams Parlement wordt voorgesteld.

Tot zijn pensioen was Jules Gheude directeur van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap. Politiek leunde hij aan bij de vroegere PRL, nu MR. Zo werkte hij ...

Nieuwe Video's