Roekeloze bestuurders van trouwstoet krijgen voor 2.420 euro aan boetes

De feestvierders die afgelopen zaterdag met hun wagens voor gevaarlijke situaties zorgde in het centrum van Mechelen en op de Mechelse Ring zelfs tot het verkeer ophielden, begingen in totaal minstens 28 verkeersinbreuken. Al deze overtredingen in Mechelen zijn goed voor een bedrag van 2.420 euro aan boetes, zo meldt de lokale politie Mechelen-Willebroek.

JoRo

De politie Mechelen-Willebroek ontving afgelopen zaterdag meerdere oproepen voor ongeoorloofd en roekeloos rijgedrag, onder meer op de Mechelse ring. Een stoet voertuigen flaneerde rond 14 uur op de Mechelse ring en de bestuurders lapten daarbij de wegcode meer dan eens flagrant aan hun laars. De chauffeurs begingen talrijke verkeersinbreuken in combinatie met het in gevaar brengen van zichzelf en hun passagiers, alsook andere weggebruikers. De uitgevoerde interventies en de resem vaststellingen kregen allemaal een vervolg in een proces-verbaal, zo meldt de politie.

Door een veelvoud aan meldingen was het al snel duidelijk dat er talloze overtredingen werden begaan door de dolenthousiaste chauffeurs en passagiers. De politie stelde maar liefst 28 verkeersinbreuken vast.

2.420 euro aan boetes

Het niet respecteren van de wegmarkeringen, geen voorrang verlenen aan voetgangers die duidelijk op het punt stonden over te steken aan een oversteekplaats voor voetgangers, geen drager van de veiligheidsgordel, ongeoorloofd gebruik van vier richtingsaanwijzers en geluidstoestel (claxon), … Al deze overtredingen in Mechelen zijn goed voor een bedrag van 2.420 euro aan boetes.

De politie Mechelen-Willebroek benadrukt dat er in dit dossier een goede samenwerking was met andere politiezones en de wegpolitie. Meerdere bestuurders zullen dus herhaaldelijk, op verschillende locaties, geverbaliseerd worden. Zo is er een bestuurder van een sportwagen die viermaal geverbaliseerd wordt door verschillende politie-eenheden.

Somers: “Niet te tolereren”

Mechels burgemeester Bart Somers reageert tevreden op het politie-optreden. “Los van tradities kunnen we zulk roekeloos verkeersgedrag niet gedogen”, zegt de burgemeester. “Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is een belangrijk thema in ons beleid. Onverantwoord rijgedrag, met daarbij nog een portie overlast, kunnen we dan ook niet tolereren en pakken we krachtdadig aan. Getuige daarvan de interventies en opgestelde processen-verbaal door onze politie.”

“Ik hoop dat de boetes voor de betrokkenen een signaal mag zijn om hun rijstijl en houding in het verkeer aan te passen”, reageert Yves Bogaerts, korpschef lokale politie Mechelen-Willebroek