Geens onderzoekt methode om in beslag genomen bitcoins te gelde te maken

Print
Geens onderzoekt methode om in beslag genomen bitcoins te gelde te maken

Foto: REUTERS

Brussel -

Justitieminister Koen Geens onderzoekt momenteel met specialisten een methodologie voor de verkoop van bitcoins die in het kader van rechtszaken in beslag genomen worden. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Koen Metsu (N-VA). Bitcoins zijn een vorm van elektronisch geld dat in 2009 als betaalmiddel wereldwijd gelanceerd werd door Satoshi Nakamoto.

In ons land zijn er tot nog twee rechtszaken waarin de politie bitcoins in beslag genomen heeft. Een eerste rechtszaak betreft een drugdossier waarin de rechtbank van Tongeren op 21 oktober 2015 104,9 in beslag genomen bitcoins als crimineel vermogen verbeurd verklaarde. Het hof van beroep bevestigde dit arrest, maar er loopt momenteel een cassatieberoep. In een tweede zaak verklaarde de rechtbank van Brugge bij vonnis van 6 januari 2017 946 bitcoins verbeurd als illegale vermogensvoordelen die waren verkregen via drugshandel.

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) werkt volgens Geens samen met een gespecialiseerde politiedienst (FCCU), het expertisenetwerk cybercrime van het College van procureurs-generaal en de FOD Financiën om de procedure voor de inbeslagname en de tegeldemaking van bitcoins en eventuele andere cryptovaluta op punt te stellen.

“De inbeslaggenomen bitcoins zijn nog niet te gelde gemaakt. De waarde van deze virtuele valuta fluctueert voortdurend en er zijn hierover momenteel geen gegevens beschikbaar. Er zal binnenkort in samenwerking met gespecialiseerde dienstverleners een methodologie worden ontwikkeld voor de verkoop. Het zal dan mogelijk zijn om de exacte waarde, uitgedrukt in euro, te kunnen bepalen”, aldus Geens.