Slachtoffers seksueel misbruik door priesters voor in totaal 3 miljoen euro vergoed

Print
Slachtoffers seksueel misbruik door priesters voor in totaal 3 miljoen euro vergoed

Foto: AFP

Dankzij het optreden van het speciaal in het leven geroepen Arbitragecentrum krijgen de slachtoffers van misbruik door priesters in 507 dossiers samen 3 miljoen euro schadevergoeding. Dat blijkt uit het rapport van het wetenschappelijk comité van het centrum, dat donderdag is verschenen op de website van de Kamer. Het leeuwendeel van de aanvaarde dossiers werd opgelost via bemiddeling.

Het Arbitragecentrum was een van de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie die werd opgericht na het losbarsten van het misbruikschandaal in de Kerk. Het centrum kwam tot stand om slachtoffers te vergoeden van verjaarde feiten.

Tussen 2012 en 2016 ontving het centrum 628 dossiers. Daarvan werden er 121 gesloten zonder financiële compensatie, omwille van uiteenlopende redenen. Zo was de dader bijvoorbeeld geen priester, heeft de vrager zich teruggetrokken of ontbraken bewijzen. In 507 gevallen kwam er een compensatie en in 482 gevallen gebeurde dat via bemiddeling, zonder dat het centrum moest overgaan tot een arbitrage.

De gevallen waarbij de slachtoffers minderjarig waren, werden in vier categorieën onderverdeeld: aanranding van de eerbaarheid zonder bedreiging; aanranding van de eerbaarheid met geweld en bedreiging; verkrachting; en tot slot feiten die onder de drie voorgaande categorieën vallen maar met nog verzwarende omstandigheden. Per categorie werd een maximumbedrag vastgelegd: 2.500 euro, 5.000 euro, 10.000 euro en 25.000 euro. Ook de zelfmoord van een slachtoffer werd in rekening gebracht, met een maximale vergoeding van 7.000 euro voor de naasten.

De meeste feiten vielen onder categorieën 2 en 3. De meeste slachtoffers kwamen uit Vlaanderen. Zo werden 449 aanvragen in het Nederlands ingediend, tegen 178 in het Frans en een in het Duits. Driekwart was tussen acht en vijftien jaar toen het misbruik plaatsvond. Het ging vooral om mannen.