GAIA dagvaardt Federaal Voedselagentschap voor onverdoofd slachten

Print
GAIA dagvaardt Federaal Voedselagentschap voor onverdoofd slachten

Dierenrechtenorganisatie GAIA dagvaardt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens GAIA zijn de vergunningen die het FAVV jaarlijks afgeeft voor tijdelijke slachthuizen voor onverdoofd slachten “onterecht”.

Naar aanleiding van het Offerfeest kunnen tijdelijke slachtinrichtingen een vergunning krijgen van het FAVV om er schapen onverdoofd te slachten. De slachthuizen blijven een à twee dagen operationeel en dan sluiten ze de deuren.

GAIA hekelt de vergunningen die het Federaal Voedselagentschap aflevert omdat de slachthuizen volgens de dierenrechtenorganisatie “onmogelijk kunnen voldoen aan het begrip ‘slachthuis’ zoals opgenomen is in de dwingende Europese regelgeving”.

Verder zegt GAIA dat het FAVV bepaalde criteria voor een erkenning als ‘niet van toepassing’ wegschrijft en dat er geen nacontrole van de tijdelijke slachthuizen is.

GAIA krijgt steun van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). De federatie zegt dat de eisen waaraan de tijdelijke slachtinrichtingen moeten voldoen, minder strikt zijn waardoor ze een vorm van oneerlijke concurrentie zijn voor de traditionele slachthuizen.