Turks overheidsorgaan sponsort rechtszaak voor onverdoofd slachten in Vlaanderen

Print
Turks overheidsorgaan sponsort rechtszaak voor onverdoofd slachten in Vlaanderen

Foto: DBA

Met een rechtszaak tegen het Vlaamse Gewest proberen een aantal islamverenigingen het verbod op onverdoofd slachten ongedaan te maken. De Belgische tak van Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken, is één van de vragende partijen, dat meldt het weekblad Knack. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert verbaasd: “Het is ongezien dat een Turkse overheidsorganisatie met overheidsgeld zich mengt in buitenlandse problemen.” Ook twijfelt de minister aan de intenties van de zaak, “dit is een symbooldossier”, klinkt het.

Bij het Europees Hof voor Justitie loopt momenteel een zaak tegen het Vlaams Gewest waarmee een groep islamverenigingen het onverdoofd slachten alsnog mogelijk wil te maken in Vlaanderen. Bij de vragende partijen staan allerlei islamistische vzw’s, de provinciale unies van moskeeën, maar ook Association Internationale Diyanet de Belgique. Laatstgenoemde is de Belgische tak van Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken. Dat bracht weekblad Knack aan het licht aan de hand van een document dat vrij te raadplegen valt op de website van het Europees Hof.

Turks overheidsorgaan sponsort rechtszaak voor onverdoofd slachten in Vlaanderen
Minister van Dierenwelzijn en Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). Foto: BELGA

Het betreft een zogenaamde ‘prejudiciële vraag’. Dat is een rechtsvraag waarbij een lagere rechter, hier zijnde Rechtbank van eerste aanleg in Brussel, advies inwint bij een hogere rechter, hier het Europees Hof voor Justitie. Laatstgenoemde doet geen uitspraak, maar heeft wel een grote invloed op de algehele zaak.

Minister van dierenwelzijn Weyts reageert verbaasd: “Het is ongezien dat een Turkse overheidsorganisatie met buitenlands overheidsgeld een democratische beslissing van een Vlaams minister probeert aan te vechten. Moest pakweg Flanders Invest hetzelfde doen zouden de Turkse autoriteiten daar helemaal niet mee gediend zijn.” Ook is dit volgens de minister een “achterhoedegevecht”, gezien de zaak draait om het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, “en dat terwijl er intussen een politiek akkoord is voor een totaalverbod. Dit lijkt meer op een symbooldossier of een manier om juridische argumenten te verzamelen tegen het nakende totaalverbod”, klinkt het.

Voorts is dit volstrekt legaal, van enige aantasting van soevereiniteit is er geen sprake. “Het staat iedere vereniging met een rechtspersoonlijkheid vrij om te procederen, dat is het mooie van democratische rechtstaat”, klinkt het nog.

Over wat gaat het nu eigenlijk?

In mensentaal klinkt de klacht als volgt: door een gebrek aan erkende slachtvloeren kunnen niet alle moslims deelnemen aan het offerfeest, wat in een beknotting van de geloofsbelijdenis is én een schending van één van de Europese grondrechten.

Gezien Diyanet mee de zaak aanspant zal Turkije ook een deel van proceskosten - indirect - betalen. Vorige week nog lekte een rapport van staatsveiligheid dat de organisatie “de lange arm van Erdogan” noemde. “Diyanet is trouw aan de AKP van Turks president Erdogan en draagt in die hoedanigheid bij aan de polarisering binnen de Turkse gemeenschap,” klonk het toen in het gelekte rapport.