Leerlingen van lagere school De Kei doen flashmob woonzorgcentrum Gerkenberg

Print

Foto: Bernadette Coninckx

Bree - Het animatieteam van het woonzorgcentrum Gerkenberg daagde begin dit jaar het personeel en de vrijwilligers uit om een 'Fata Morgana’-opdracht uit te voeren.

De opdrachten bestonden uit: Maak een cake even groot als de totale lengte van de vier animatoren. Breng zoveel mogelijk thema’s die aan bod kwamen tijdens het tienjarig bestaan van de Gerkenberg op een zo herkenbaar mogelijke manier tot uiting in een modeshow. Maak een nieuw huislied. Fris de inkomhal op in het thema ‘flora en fauna’. Verfraai het cafetaria met het thema’ gastronomie’. Breng sfeer in de gangen en in de leefruimtes van de bewoners met het thema ‘emoties’.
Moet niet gezegd worden dat iedereen zijn beste beentje voor zette en de enthousiaste ploeg van vrijwilligers en medewerkers deze uitdaging met goed gevolg aangingen.

Uiteraard stond hier iets tegenover! De ploeg van vrijwilligers daagde op hun beurt het animatieteam uit om een flashmob te organiseren met een aantal mensen gelijk aan het aantal bewoners van het woonzorgcentrum. Liesel wist de directie en de turnleerkracht van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de lagere school De Kei in Beek te engageren om de opdracht te doen lukken.
Op maandagnamiddag 27 maart, in aanwezigheid van nietsvermoedende bewoners, vrijwilligers en personeel zette de animatieploeg de indianendans in. Plots stormden meer dan 69 leerlingen van De Kei, aangevuld met personeel langs verschillende hoeken het cafetaria binnen en sloten aan bij de indianendans. De emoties ruimden plaats voor een dolenthousiast handengeklap. Missie geslaagd dankzij de inzet en de samenwerking van alle deelnemers.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio