Tremelo en Begijnendijk voeren eerste gesprek over mogelijke fusie

Print
Tremelo en Begijnendijk voeren eerste gesprek over mogelijke fusie

Foto: jct

Begijnendijk -

Delegaties van de gemeenteraden van Tremelo en Begijnendijk hebben maandagavond een eerste gesprek gevoerd over een mogelijke fusie. Afgesproken werd dat eind mei de knoop wordt doorgehakt over het opstarten van een voortraject waarbij een consultingbureau beide gemeenten zal doorlichten en de voor- en nadelen van de mogelijke vormen van samenwerking oplijsten.

“Het was maandagavond een eerste afwachtend gesprek waarin ideeën werden uitgewisseld. Na raadpleging van de politieke achterban in beide gemeenten zullen we eind mei beslissen of we al dan niet een consultingbureau de opdracht zullen geven om de beide gemeenten te analyseren op sterktes en zwaktes, en op basis daarvan suggesties te laten doen welke vormen van samenwerking al dan niet wenselijk zijn. Dit proces kan op termijn mogelijk leiden tot een fusie, maar daarover kunnen momenteel nog geen uitspraken gedaan worden”, aldus Steven Vermeulen van oppositiepartij Leef die de Begijnendijkse delegatie leidde.

Zowel Tremelo als Begijnendijk nodigden met het oog op een mogelijke fusie de afgelopen maanden hun buurgemeenten uit voor het opstarten van verkennende gesprekken. Uiteindelijk bleken enkel deze twee gemeenten hiervoor warm te lopen. “In beide gemeenten leeft het gevoel dat ze complementair zijn. Het is bovendien ook nuttig het gesprek hierover aan te gaan om goed voorbereid te zijn als de Vlaamse regering zou beslissen verplichte fusies op te leggen”, aldus Vermeulen.

De Vlaamse regering stelt zoals bekend een schuldverlichting van 500 euro per inwoner in het vooruitzicht voor gemeenten die voor eind 2017 een princiepsbeslissing nemen over een vrijwillige fusie. “Er is geen termijn bepaald waarbinnen we knopen zullen doorhakken. We willen hiervoor echter rustig onze tijd nemen en de besluitvorming zeker niet laten afhangen van deze Vlaamse deadline. Deze zal in de praktijk overigens toch niet haalbaar zijn voor ons”, aldus Vermeulen.

(belga)