Vandeurzen zoekt geld om zware sancties te versoepelen

Honderdduizenden Vlamingen geschorst door Vlaamse Zorgkas

Print
Honderdduizenden Vlamingen geschorst door Vlaamse Zorgkas

Chrétien Schaekers (69) en zijn vrouw Nicole (65) uit Dilsen-Stokkem krijgen ondanks de beenmergkanker van de man acht maanden lang geen tegemoetkoming voor mantelzorg van de Zorgkas omdat ze in het verleden twee keer te laat waren met hun betaling. Foto: JEFFREY GAENS

Wie zijn jaarlijkse bijdrage van 25 of 50 euro aan de Vlaamse Zorgkas niet of te laat betaalt, wordt zwaar gesanctioneerd. Zwaar zorgbehoevenden krijgen vanuit die zorgkas financiële steun. Maar per jaar van wanbetaling wordt die tegemoetkoming met vier maanden opgeschort. In 2016 betaalden 242.836 Vlamingen hun bijdrage niet of te laat. Minister Vandeurzen wil de sancties versoepelen.

Op de straffen staat geen verjaring en men kan dus vele jaren teruggaan. Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid: “De sanctie gaat in op het moment dat je zorgbehoevend wordt en recht zou hebben op een tegemoetkoming.”

In 2016 kregen 67.981 Vlamingen een opschorting en hadden bijna 700.000 een lopende opschorting. Dit wil zeggen dat ze aan het wachten zijn tot de periode van hun opschorting voorbij is.

Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) wil de straffen versoepelen. Zo wil hij af van de sancties voor te late betalingen maar dit hangt af van de budgettaire mogelijkheden. Er zou 4 miljoen euro nodig zijn.

Chrétien Schaekers (69) en zijn vrouw Nicole (65) uit Dilsen-Stokkem krijgen ondanks de beenmergkanker van de man acht maanden lang geen tegemoetkoming voor mantelzorg van de Zorgkas omdat ze in het verleden twee keer te laat waren met hun betaling. U leest hun volledig verhaal hier.