© Jobat.be

'Respect en beleefdheid maken groot verschil op de werkvloer'

Wat trek ik aan op een sollicitatiegesprek? Mag ik mijn smartphone op tafel leggen tijdens een vergadering? En mag ik zomaar een foto van een collega op Facebook posten? Het zijn allemaal vragen die journaliste Brigitte Balfoort heeft verwerkt in het leuke boek ‘De etiquettebijbel op de werkvloer’. Vorige week was ze te gast bij Hogeschool PXL om aan de Limburgse studenten te vertellen welke gedragsregels ze in acht moeten nemen als ze straks de professionele wereld instappen. Jobat wist haar voor aanvang van haar betoog even te strikken voor meer toelichting.

(km)

“Ik heb als journalist zo’n 20 jaar lang het wel en wee van de Europese koningshuizen gevolgd”, legt Brigitte Balfoort uit. “In de directe contacten met de vorsten en hun familie moest ik me houden aan bepaalde etiquetteregels. Daar ben ik me in gaan verdiepen. Na een eerste boek over algemene etiquette, ben ik nu meer in detail gegaan over de regels en afspraken die gelden voor de omgang op het werk. De zakelijke etiquette zorgt voor duidelijkheid. Wie weet hoe hij zich onder collega’s, met klanten en leveranciers moet gedragen, zal zich beter op zijn gemak voelen. De houvast die zakelijke etiquette biedt, zorgt voor zelfvertrouwen. En dat is een heel belangrijke eigenschap in het professionele leven.”

RespectDe rode draad in het boek van Brigitte Balfoort is ‘respect’. “Dat is de basis van duurzaam arbeidsbeleid”, zegt ze. “Ongeacht de rang in de organisatie, de werkkledij die men draagt of het ‘anders’ zijn, moeten collega’s respect voor elkaar hebben. Het is elementaire beleefdheid, die zich uit op diverse manieren. Ik denk aan het bijvullen van papier in de fotokopiemachine, zodat degene na jou niet met de gebakken peren zit. Of aan het afwassen van je koffiekop in de bedrijfskeuken. Meer klassieke vormen van respect ook, zoals op tijd komen voor een vergadering, een gast in het gezelschap voorstellen aan de andere aanwezigen, of je excuseren en afzonderen als je een belangrijk telefoontje krijgt.”

PantermotievenDaarnaast zijn er diverse praktische tips die Brigitte Balfoort in de diverse hoofdstukken van haar naslagwerk uit de doeken doet. “Er zijn om te beginnen heel klassieke regels die al heel veel jaren gelden, zoals rond kledij”, vertelt de auteur.

“Hoe je jezelf kleedt op het werk, vertelt iets over je persoonlijkheid. Je mag dus gerust eigen accenten leggen, maar hoort dit te doen binnen de contouren die gangbaar zijn in jouw sector of takenpakket. CEO’s dragen meestal een zwart of donkerblauw pak, steeds minder vaak met een stropdas. In een creatieve sector kan het iets meer ‘casual’ zijn. Levendige kleuren vind je bij lesgevers, ambachtslui en creatieve medewerkers, terwijl mensen met sociaal-informele beroepen, zoals kleuterleidster en sociaal assistent, eerder weinig contrasterende kleuren dragen. Wie twijfelt over de kledij voor de juiste gelegenheid, gaat beter iets te formeel gekleed dan ‘underdressed’. Te vrouwelijk of te mannelijk naar een sollicitatiegesprek gaan, is geen goed idee. En denk eraan: excentrieke eyecatchers, zoals piercings, felle lipstick of een das met stripfiguurtjes, kan in slechte aarde vallen. Dat geldt ook voor spagettibandjes, pantermotieven en teveel juwelen.”

> 

> 

>