© rr

CD&V wil betaling Kamerleden enkel aan natuurlijke personen

De betaling van Kamerleden die in allerlei raden en comités zetelen, moet voortaan gebeuren aan henzelf als natuurlijk persoon. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee Vincent Van Peteghem (CD&V) een einde wil maken aan de praktijk dat familiebedrijven kunnen worden gebruikt om vergoedingen op te strijken. Hij wil ook het verbod op betalingen aan managementvennootschappen uitbreiden naar adviesraden en comités van vennootschappen waarin de federale staat een overheersende invloed uitoefent.

LDD-politicus Peter Reekmans kaartte maandag aan dat verschillende politici, onder wie minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a), via hun familiebedrijf in intercommunales hebben gezeteld. Van Peteghem was al op wetsvoorstellen aan het broeden om bepaalde praktijken aan banden te leggen. Die zijn plots brandend actueel.

Zo wil de christendemocraat het verbod van betalingen aan managementvennootschappen uitbreiden naar adviesraden en strategische comités van rechtspersonen waar de federale overheid - al dan niet rechtstreeks - een overheersende invloed heeft. Daarnaast schuift Van Peteghem een bijkomende onverenigbaarheid voor Kamerleden naar voren. Zo mogen bezoldigingen voor publieke mandaten enkel aan natuurlijke personen worden betaald.

Voorts heeft Van Peteghem nog voorstellen klaar waarbij de verplichte mandatenaangifte wordt uitgebreid naar alle mandaten met een publiek karakter. Die tekst was al aangekondigd nadat de heisa rond Publipart was losgebarsten. Hij haalt daarbij het voorbeeld aan van mensen als Marc Descheemaecker, die niet onder de mandatenaangifte vallen, maar die wel hun zeg hebben in de Belgische mobiliteit. Zij zullen dan ook verplicht worden tot die mandatenaangifte.

(belga)

Meer over Publipart