Russische afvaardiging vereert stad Landen met bezoek

Print
Landen - Een Russische delegatie uit Cheropovets werd in Landen officieel ontvangen op het stadhuis. Het bezoek kadert in een uitwisselingsproject met tekenwedstrijd van de Rotary-clubs van beide steden.

De Russische afvaardiging werd hartelijk verwelkomd door het college van burgemeester en schepenen en de reus Pepijn, opgesteld voor het stadhuis. Na de gebruikelijke toespraken van de afgevaardigden van de Rotary clubs Landen en Cheropovets en de Landense burgemeester Iris Vander Schelde werd een geografisch en historisch overzicht van de stad Landen gepresenteerd door de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen. Vervolgens werden wederzijdse presentjes en attenties uitgewisseld. Na een korte receptie trok het Rotary-gezelschap naar het bezoekerscentrum Rufferdinge voor de visuele presentatie van een aantal Landense erfgoedobjecten, terwijl ze konden proeven van de Geertenminne aangeboden voor een behouden vaart. Tijdens de namiddag werden de Landense scholen bezocht. “De bedoeling is dat de Russen vertellen over hun land en dat daarna de leerlingen en leraren vragen kunnen stellen aan de bezoekers”, aldus Rotary Club Landen. De leerlingen van zowel Cheropovets en Landen/Sint-Truiden tekenden respectievelijk België en Rusland hoe zij het ervaren. Hun werkjes worden tentoongesteld in het Sociaal Huis en in de uitstalramen van de Landense handelaars.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio