Premie voor werkgevers die langdurig werkzoekende aanwerven

Print
Premie voor werkgevers die langdurig werkzoekende aanwerven

Foto: BELGA

Brussel -

Werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, krijgen van de Vlaamse regering een premie. De aanwervingspremie is opgesplitst in twee: 1.250 euro na drie maanden en 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De Vlaamse regering heeft de premie vrijdag definitief goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

De Vlaamse regering had de premie voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden aangekondigd in de Septemberverklaring. De premie komt bovenop het uitgewerkte doelgroepenbeleid waarmee de regering de loonkost voor drie groepen (jongeren, 55-plussers en personen met een beperking) reduceert.

De Vlaamse regering werkte eerder al het systeem van de tijdelijke werkervaring uit. Daarmee wil minister Muyters de kloof naar de arbeidsmarkt verkleinen voor langdurig werkzoekenden. Bedoeling is om mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt.

Maar om de werkgevers ook aan te sporen de betrokken langdurig werkzoekenden een arbeidscontract te geven, voert de Vlaamse regering nu ook een aanwervingspremie in. De premie is opgedeeld in twee fasen. Zo is er een eerst schijf van 1.250 euro na drie maanden tewerkstelling en een tweede schijf van 3.000 euro na 12 maanden. Op die manier wil minister Muyters de duurzaamheid van de tewerkstelling stimuleren.

Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en moet hij tussen de 25 en 54 jaar zijn. “We beperken de leeftijd tot die leeftijdscategorie om overlapping met de RSZ-doelgroepenkorting te vermijden. Voor werknemers jonger dan 25 jaar en ouder dan 55 jaar krijgen werkgevers immers al een doelgroepenkorting via de RSZ”, aldus Muyters.

In 2017 trekt de regering hiervoor 10,6 miljoen euro uit. In 2018 stijgt het budget naar 25 miljoen euro. De premie wordt toegekend voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

(belga)