Ben Weyts: “Op korte termijn concrete mobiliteitsmaatregelen voor Noord-Zuid, ter waarde van 8 miljoen euro”

De Vlaamse regering wil van de Limburgse Noord-Zuidverbinding een ‘complex project’ maken. Op die manier wil de regering klaar staan met een alternatief indien de Raad van State de plannen voor het aanslepende dossier vernietigt. De procedure als ‘complex project’ moet zorgen voor een “versnelde doorstart”. Dat zeggen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en zijn collega voor omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding sleept al decennia aan. In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering om de belangrijke verbindingsas tussen Eindhoven en Hasselt aan te pakken met een omleidingsweg die de dorpskernen van Houthalen-Helchteren ontzag. Maar die plannen werden in 2013 al eens vernietigd door de Raad van State. Eind 2016 leverde de auditeur van de Raad van State een negatief advies af over de aangepaste plannen.

De Vlaamse regering breekt zich al een tijdje het hoofd over hoe het nu verder moet met het Limburgse dossier. De knoopt lijkt nu doorgehakt. Als de Raad van State de ruimtelijke plannen voor de Noord-Zuidverbinding opnieuw zou vernietigen, staat de regering klaar met een alternatief.

Concreet wil de regering van de Noord-Zuid een ‘complex project’ maken. Dat is een nieuwe procedure waardoor verschillende stappen geïntegreerd worden in één traject. “De verschillende alternatieven worden ook samen onderzocht en alle partijen krijgen inspraak”, luidt het. Bedoeling van die nieuwe procedure is om projecten sneller te realiseren en om eindeloze procedureslagen te vermijden.

De regering wil daarbij via het Vlaams Parlement gaan. “Zo kan nodeloos tijdverlies worden vermeden”, luidt de redenering.

Ministers Weyts en Schauvliege wijzen erop dat intussen werk wordt gemaakt van mobiliteitsmaatregelen en doorstromingsmaatregelen. “Los van het complex project worden op korte en middellange termijn concrete mobiliteitsmaatregelen genomen, ter waarde van 8 miljoen euro. In 2017 en 2018 worden zo vijf ingrepen uitgevoerd”, aldus Weyts. Volgens Weyts worden “de meest urgente noden op de as” ook al aangepakt.

Minister Schauvliege van haar kant wil intussen het decreet rond complexe projecten aanpassen, zodat het Vlaams Parlement kan beslissen over grote en maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten, zoals de Limburgse Noord-Zuidverbinding.

Oppositiepartij Groen vindt het goed dat de Vlaamse regering de Limburgse Noord-Zuidverbinding voortaan als een complex dossier beschouwt. “Dit mag echter geen gecamoufleerde variant op het nooddecreet zijn. De procedure complexe procedures moet ‘all-in’ zijn met inspraak van de betrokkenen en afweging van de alternatieven. De procedure ‘complexe projecten’ moet ervoor zorgen dat er een duurzame, menselijke en toekomstgerichte oplossing komt”. Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag in reactie op de beslissing van de Vlaamse ministerraad. Groen pleit er verder voor dat de regering een onafhankelijke en deskundige ‘intendant’ aanstelt.

(belga)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer