© kvh

Raad van State buitenspel over Noord-Zuid

De Vlaamse regering zal de Raad van State echt buiten spel zetten, wat betreft de Noord-Zuidverbinding. Vandaag ligt het dossier op tafel. De partijen hebben gisteren een akkoord bereikt, ze gaan het project laten lopen via de nieuwe procedure voor complexe projecten waarbij milieurapport en ruimtelijke plannen tegelijk worden opgesteld.

LC

Maar ze gaan wel degelijk het parlement laten beslissen en niet de Vlaamse regering. Dat is niet de standaardprocedure voor het decreet ‘complexe projecten’, maar hierdoor kunnen tegenstanders niet meer naar de Raad van State trekken, wel nog naar het Grondwettelijk Hof. Bij juristen leeft het gevoel dat het Grondwettelijk Hof minder streng zou zijn.

N-VA en CD&V moeten het wel nog met elkaar eens worden of het parlement alleen ingezet wordt voor beslissingen over de Noord-Zuidverbinding of ook bij andere projecten. In elk geval moet het dossier van de Noord-Zuidverbinding vanaf nul worden opgestart en zullen opnieuw alle mogelijke tracés op tafel komen. Maar binnen de Vlaamse regering blijven ze wel achter de omleidingsweg staan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer