© Photo News

“Stroom zal tegen 2030 dubbel zo duur zijn”

Een uitstap uit nucleaire energie en het overschakelen naar hernieuwbare energie zal de kost van de elektriciteit verdubbelen tegen 2030. Dat is de uitkomst van een studie van onderzoeksinstelling EnergyVille in opdracht van Febeliec, de industriële energieverbruikers. Twee kerncentrales wat langer open houden, kan die kost iets verzachten.

De energietransitie heeft een kostprijs. De uitstap uit kernenergie en de overstap naar hernieuwbare energie betekent meer investeringen, meer afhankelijkheid van invoer en meer verbruik van aardgas. EnergyVille heeft nu voor het eerst een bedrag op die transitie geplakt.

De conclusie is duidelijk, luidt het bij Febeliec. “Elektriciteit wordt peperduur”. Concreet betekent de energietransitie een jaarlijkse meerkost tussen nu en 2030 van 4,38 miljard euro, of omgerekend 50 euro/MWh aan extra kosten. Aan een huidige marktprijs van 40 à 50 euro/MWh gaat het om een verdubbeling van de kostprijs. In het geval twee kerncentrales in 2030 nog worden open gehouden en dus niet zoals gepland in 2025 sluiten, zakt die kostprijs met 700 miljoen euro per jaar.

De extra kosten zijn het gevolg van extra investeringen in zon en windenergie, meer invoer van elektriciteit en vooral van meer aardgas. Als er geen elektriciteit kan worden gehaald uit zon en wind, moeten de gascentrales immers volop draaien om voldoende stroom te kunnen leveren.

Die gascentrales zorgen er ook voor dat de uitstoot van CO2 afkomstig van de opwekking van elektriciteit fors de hoogte inschiet: van 15,4 miljoen ton per jaar vandaag naar 19,3 miljoen ton in 2030.