© Raymond Lemmens

Diaken geschorst wegens zedenfeiten: “Donderslag bij heldere hemel”

Het bisdom Hasselt heeft diaken J.J. (55) uit Heusden-Zolder geschorst wegens “mogelijk grensoverschrijdend gedrag” tegenover “enkele” minderjarigen. Ook zijn werkgever, het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, heeft de man preventief geschorst. De feiten dateren uit de periode 2001-2003, toen J.J. directeur was in het college. De slachtoffers, die vandaag volwassen zijn, stapten eind december naar het Opvangpunt Misbruik in de Kerk.

Ruben STEEGEN/Nancy VANDEBROEK

J.J. was al sinds de jaren 80 aan de slag als godsdienstleerkracht in het Sint-Franciscuscollege, waar hij het in 1999 tot directeur schopte. “Een geliefd man, zowel bij het personeel als bij de leerlingen”, vertelt Mark Smeyers, huidig voorzitter van de school.

Wat het bestuur niet wist, was dat de directeur zich tussen 2001 en 2003 mogelijk schuldig maakte aan “grensoverschrijdend gedrag” tegenover minderjarigen. Hoewel het bisdom en het Limburgse parket niet willen ingaan op de aard van het grensoverschrijdende gedrag, staat vast dat de feiten zwaar genoeg wegen om de man onmiddellijk te schorsen als diaken.

Opvangpunt Misbruik

De beschuldigingen komen nauwelijks anderhalve maand nadat J.J. tot diaken werd gewijd. “Ik ben 55, maar ik wil priester worden”, vertelde hij op 10 december in deze krant. Wellicht heeft net die aandacht ertoe geleid dat twee of meer personen eind december naar het Opvangpunt Misbruik in de Kerk stapten. De slachtoffers waren op het moment van de feiten minderjarig en liepen vermoedelijk school in het college.

Trillende stem

“Het bisdom heeft snel gereageerd en de nodige stappen gezet”, benadrukt Tony Dupont, woordvoerder van het bisdom. Na een gesprek met J.J. besloot de bisschop dat er “voldoende elementen waren” om de man meteen te schorsen als diaken en hem van zijn pastorale taken te ontheffen. Dat kan erop wijzen dat de verdachte de feiten niet (volledig) ontkent. “De diaken heeft zelf aangegeven dat zijn priesterwijding – die voor de zomer was gepland – niet kan doorgaan. Hij is er zich van bewust dat deze affaire voor altijd een smet op zijn priesterschap zou achterlaten.”

Naast de schorsing bracht het bisdom ook het Limburgse parket op de hoogte, dat een onderzoek startte. J.J. zit tot nader order gewoon thuis en heeft nog geen advocaat onder de arm genomen. Hij verklaarde gisteravond, zwaar aangeslagen en met trillende stem, dat “alle communicatie via het bisdom verloopt, dat is zo afgesproken”.

J.J. was van 1999 tot 2005 directeur van het Sint-Franciscuscollege. In 2006 maakte hij promotie en werd hij gedetacheerd als coördinerend directeur van de Katholieke Scholengemeenschap De Heide. “Hij bleef wel bij ons in dienst en zijn bureau stond ook nog altijd in het college”, zegt Smeyers, die gisteravond in allerijl de raad van bestuur samenriep. Die besliste om J.J. preventief te schorsen bij hoogdringendheid. “Er zal een tuchtonderzoek worden opgestart. Dat is geen sanctie maar een bewarende maatregel, waarmee we willen tonen dat we de zaak ernstig nemen.” Zolang hij is geschorst, mag J.J. het schooldomein niet betreden. Zijn loon wordt wel nog uitbetaald.

Volgens Smeyers zijn er in het verleden nooit klachten geweest over J.J.. “Dan hadden we wel eerder actie ondernomen. Dit nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel.” Directeur Eddy Willems stuurt vandaag een bericht naar alle ouders waarin de school “transparant over de zaak zal communiceren”. De leerlingen zelf worden niet geïnformeerd. “Het gaat om feiten van 15 jaar geleden. Geen enkele scholier nu heeft les gehad van deze man.”

Kinderbegeleider op Filipijnen en vrijwilliger zelfmoordpreventie

Naast zijn job als directeur is J.J. ook voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), waar hij in 1999 als vrijwilliger begon. Aanleiding daarvoor was de zelfdoding van een 16-jarige leerling, nauwelijks drie dagen nadat hij als directeur aan de slag ging. “De leden van de raad van bestuur van het CPZ komen snel samen om de situatie te bespreken”, zegt woordvoerster Kirsten Pauwels.

Verder zet de geschorste diaken zich al sinds begin jaren 90 in voor straatkinderen op de Filipijnen. In 2015 reisde hij al voor de 25ste keer naar het Senden Home in de buurt van hoofdstad Manila, een opvangcentrum dat afhankelijk is van het steunfonds dat J.J. een kwarteeuw geleden in het leven riep. Op zijn reizen naar de Filipijnen deed J.J. er aan “huistaakbegeleiding en de begeleiding van kinderen bij activiteiten”.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio