FOTO? Basisschool De Reinpad werkt aan een goed gevoel

Print
FOTO? Basisschool De Reinpad werkt aan een goed gevoel

Foto: Bart Wijgaerts

Bret

Genk - Binnen het vorig jaarthema van De Reinpad-Gelieren, ' Een goed gevoel' werden er in de school drie nieuwe projecten opgestart: ‘Droomvlucht’, ‘Kapitein KANDAWEL’ en ‘Rots en water’. Deze projecten die vooral handelen rond het socio-emotionele aspect bij onze leerlingen bieden de kinderen handvaten die nodig zijn om te overleven in deze soms harde maatschappij.

Bij het project droomvlucht leert onze kindercoach juf Jessica de kinderen op hun eigen manier en met gebruik van hun eigen kwaliteiten hun weg te vinden. Deze begeleiding gebeurt op wekelijkse basis aan de hand van een door de leerling en ouders vooropgestelde hulpvraag.

Kapitein ‘KANDAWEL’ is onze vriend die kinderen met faalangst handvaten aanreikt om er makkelijker mee leren om te gaan. Dit gebeurt in een 6 weken durende groepstraining.

Tenslotte is er het project Rots en water. Dit is een weerbaarheidstraining die door de gediplomeerde ‘rots en water’-docente juf Anke wordt gegeven aan alle leerlingen van het 5de leerjaar.

Op regelmatige basis worden de ouders geïnformeerd over het verloop van de initiatieven en de opvolging van de specifieke leerlingen. Op deze manier willen wij als school naast het cognitieve aspect (hoofd) ook aandacht besteden aan het socio-emotionele (hart). Want enkel wie zich goed voelt, presteert goed. Voor meer info, kun je steeds terecht bij de directie of de zorgcoördinator van de school.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio