UHasselt gaat fusie tussen Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt onderzoeken

Print
UHasselt gaat fusie tussen Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt onderzoeken

Burgemeesters Jaak Fransen (Overpelt), Theo Schuurmans (Hamont-Achel) en Raf Drieskens (Neerpelt) Foto: GVB

Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt -

De drie burgemeesters van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt hebben zaterdagmiddag in een gezamenlijke mededeling verklaard dat ze werk willen maken van een fusie. Maar zekerheid of er die zal komen is er nog niet. De drie gemeenten willen eerst de voor- en nadelen van een fusie objectief in kaart laten brengen. Hiervoor gaan ze beroep doen op professor Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt.

Professor Ackaert zal samen met de gemeentesecretarissen de nodige analyses maken en zal hiervoor worden bijgestaan door de expertise van Binnenlandse Aangelegenheden. Vanaf februari zullen inwoners betrokken worden via informatierondes zodat er in het voorjaar duidelijkheid komt.

De drie burgemeesters Jaak Fransen (Overpelt), Theo Schuurmans (Hamont-Achel) en Raf Drieskens (Neerpelt) benadrukken dat een draagvlak bij de bevolking belangrijk is. Ook wijzen ze op de voordelen van een schaalvergroting. “Met een totaal van 47.000 inwoners zou deze fusie de derde grootste Limburgse gemeente na Hasselt en Genk kunnen betekenen. De oppervlakte zou 12.000 hectare zijn, we zouden zo’n 500 personeelsleden hebben en een budget van 50 miljoen euro”, luidde het.

Financiële bonus

De Vlaamse overheid ziet fusies van gemeenten als een belangrijke oplossing voor een eventueel tekort aan lokale bestuurskracht. Gemeenten die dit jaar nog beslissen te fuseren kunnen rekenen op een financiële bonus van 500 euro per inwoner. “Maar die financiële bonus, wat voor onze drie gemeentes zou uitkomen op 20 miljoen euro, is niet onze drijfveer”, zegt burgemeester van Overpelt, Jaak Fransen (CD&V). “Het belangrijkste is dat er een draagvlak is binnen de bevolking. Daarom gaan we in de maanden februari en maart de inwoners informeren over de fusieplannen en over het onderzoek dat professor Ackaert zal leiden.”

De burgemeesters hebben alvast het gevoel dat de bevolking grotendeels positief reageert. “Zowel in het verenigingsleven als bij de bevolking merk je dat ze positiever staan tegenover een fusie”, zegt burgemeester Fransen. “Dertig jaar geleden keken de mensen in Vlaanderen daar veel negatiever tegenaan, we merken nu wel een positieve evolutie.”

Partijpolitiek?

Schepen Ilse Jaspers (Balans) beschouwt de plannen echter als een louter partijpolitiek initiatief. “Binnen het schepencollege is hierover nooit gesproken”, aldus Jaspers. “Voor mij is de dienstverlening aan de burger het belangrijkste uitgangspunt. Alles wat deze dienstverlening kan verbeteren, kan op mijn steun rekenen. Ik ben op dit moment echter niet overtuigd dat een fusie per definitie hiervoor garant staat. Ik wacht dus met veel interesse de door CD&V bestelde studie af en kijk uit naar de conclusies die professor Ackaert zal voorleggen.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio