Oosterweel onder druk: Zorgt Raad van State opnieuw voor jaren vertraging?

Print
Oosterweel onder druk: Zorgt Raad van State opnieuw voor jaren vertraging?

Foto: rr

Twee verslagen van de Raad van State bevatten adviezen met fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als de auditeurs worden gevolgd, dan wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd en wacht het hele project een ‘setback’ van verscheidene jaren.

Actiegroep Straten-Generaal stapte in de zomer van 2015 naar de rechter met elf argumenten waarbij ze via de aanval op de MER-procedure dat GRUP wilde vernietigen. In totaal maken de twee adviezen vier opmerkingen die ertoe kunnen leiden dat het zover komt.

Zo beaamt de Raad van State dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht. Het gaat om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano (een idee van Straten-Generaal).

De Raad van State gaat ook mee in de opmerking dat de MER-coördinator niet onafhankelijk was. Daarnaast werden de MER-richtlijnen voor de inspraakronde enkel digitaal meegegeven, en niet op papier. Ten slotte maakt het tweede verslag melding van de noodzaak om de verlenging van de termijn voor het GRUP niet enkel te notuleren, maar ook te paraferen. De Vlaamse regering liet dit na.

Naast de BAM schieten de kabinetten van Joke Schauvliege (Milieu) en Ben Weyts (Mobiliteit) in de hoogste versnelling om de adviezen te beantwoorden. Als er onvoldoende argumenten worden gevonden, valt de schade niet te overzien. Meteen vervalt het GRUP en moet de MER-procedure worden overgedaan. Binnen de Vlaamse regering wordt gesproken van een mogelijke “pyrrusoverwinning” van de actiegroepen, want van een alternatief zal evenmin sprake zijn.