Koning gaf vorig jaar 769 kansarmen elk 200 euro

Print
Koning gaf vorig jaar 769 kansarmen elk 200 euro

Foto: Photo News

Koning Filip heeft vorig jaar 769 van de 50.000 briefschrijvers die hem om financiële of andere hulp vroegen, elk 200 euro geschonken. Daarmee was hij iets guller dan het jaar voordien. Toen kregen 520 hulpbehoevenden een financieel duwtje in de rug gaf.

Koning Filip wordt ieder jaar bedolven onder de ‘bedelbrieven’. Die worden allemaal gelezen en door de sociale dienst van het paleis behandeld.

“Het gaat niet alleen om mensen die centen vragen. Sommigen willen gewoon hun verhaal doen, hun sympathie betuigen aan het vorstenhuis of bijvoorbeeld vertellen dat ze 50 jaar gehuwd zijn in de hoop een kaartje te krijgen van het vorstenhuis.”

“Veel aanvragen worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld het OCMW van de gemeente waar de briefschrijver woont met de vraag of zij iets kunnen doen”, zegt het paleis.

Na sociaal onderzoek, om na te gaan of de briefschrijvers echt hulpbehoevend zijn, kende de koning vorig jaar aan 769 landgenoten met financiële problemen een bedrag van 200 euro elk toe. Dat is meer dan het jaar voordien. Toen kregen 520 Belgen financiële steun.

Uiteraard betaalt koning Filip dat niet allemaal uit eigen zak. Het geld, 154.000 euro vorig jaar, komt van de Civiele Lijst van de koning. Met dat geld betaalt hij onder andere zijn personeel en de verwarmings- en onderhoudskosten voor de koninklijke verblijven.