© hbvl

Buren leggen zich neer bij komst nieuw ziekenhuis

“Liever ziekenhuis dan fabriek”

Het nieuwe Jessa-ziekenhuis komt in Hasselt en dat heeft gevolgen voor de buurtbewoners. Worden ze helemaal of gedeeltelijk onteigend? Wat betekent de extra verkeersdruk? Op Pietelbeek is er voorlopig nog heel wat onduidelijkheid omdat dat gebied een ontzettend grote oppervlakte bestrijkt. Maar voor de bewoners van de Voogdij- en de Salvatorstraat, die al drie jaar in onteigeningsgebied wonen, worden de plannen toch wat concreter. Wie weg moet, wil boter bij de vis. En wie kan blijven, hoopt dat er afdoende bescherming tegen geluidshinder komt. Voorlopig zijn er echter weinig zekerheden. “Het enige dat al vast staat, is dat er een toegangsweg komt die langs de E313 zal lopen en de verbinding met de op- en afrittencomplexen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost zal maken”, bevestigt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).

Dirk JACOBS