Francken moet visum geven aan Syrisch gezin dat wil vluchten uit Aleppo

Print
Francken moet visum geven aan Syrisch gezin dat wil vluchten uit Aleppo

Foto: AFP

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is wel degelijk verplicht een visum uit te vaardigen aan een Syrisch gezin in het belegerde Aleppo, zo heeft het hof van Beroep in Brussel geoordeeld. De Belgische Staat moet een dwangsom van duizend euro per dag vertraging en per lid van het betrokken gezin betalen.

Het Brusselse hof van Beroep heeft de Belgisch Staat veroordeeld tot het uitvoeren van een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 20 oktober 2016. Dat betekent dat een visum of doorgangsvergunning moet worden toegekend aan het Syrisch gezin met twee minderjarige kinderen dat poogt Aleppo te ontvluchten.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had de aanvraag van het gezin drie keer geweigerd, waarna de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in beroep de uitreiking van een visum had opgelegd. Maar ook toen weigerde staatssecretaris Francken het visum te geven, ook nadat de rechter in eerste aanleg na een eenzijdig verzoekschrift van de advocaten van de Syrische familie een dwangsom van maar liefst 4.000 euro per dag had opgelegd. Hij tekende derdenverzet aan.

Het Brusselse hof van Beroep heeft de Belgische Staat nu echter in het ongelijk gesteld en zegt dat haar beslissing onmiddellijk uitvoerbaar was. Zij veroordeelt de Belgische Staat tot een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging en per lid van het betrokken gezin.