Restaurants, cafés en telecom zijn te duur in ons land

Print
Restaurants, cafés en telecom zijn te duur in ons land

Foto: BELGA

Het leven in ons land is de afgelopen jaren duurder geworden dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een studie van minister van Economie Kris Peeters (CD&V) die de krant De Tijd kon inkijken. Een grote rol in die sterke inflatie spelen de hoge prijzen voor bellen en surfen en de sterke prijsstijgingen in de horeca. De afgelopen negen jaar steeg de prijs van een restaurant- of cafébezoek met liefst een kwart. Dit jaar kwam daar nog eens 3 procent bij. Horeca Vlaanderen ziet daar twee redenen voor: de inhaalbeweging voor de lonen die al tien jaar geleden werd ingezet en vooral de invoering van de witte kassa.

De horecaprijzen zijn sinds 2008 in ons land een stuk sterker gestegen dan in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. In Frankrijk bijvoorbeeld was die stijging beperkt tot 11 procent, in België was dat 25 procent.

“Dat is deels te wijten aan de inhaalbeweging voor de lonen die we in 2007 hebben ingezet, maar de voornaamste reden is de invoering van de geregistreerde kassa”, zegt Danny van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. “De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector en ons land heeft een van de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Dat maakt dat onze sector te kampen heeft met een heel hoge loonkost. Sinds de invoering van de kassa zijn uitbaters verplicht alle kosten door te rekenen aan de klant. Vele ondernemers hebben al jaren geleden dit verwittingstraject ingezet, wat voor een stelselmatige stijging van de prijzen heeft gezorgd.”

Prijzen zullen nog verhogen

Uit een recente bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat 56 procent van de ondernemers het voorbije jaar de prijzen heeft verhoogd, 32 procent zal in de nabije toekomst nog een verhoging doorvoeren. Ondanks de prijsstijgingen blijft de sector onder grote druk staan. Eén onderneming op vier heeft dit jaar al personeel moeten ontslaan en één op vijf plant nog afvloeiingen de komende maanden. De horecasector blijft koploper wat het aantal faillissementen betreft. In de eerste elf maanden van dit jaar gingen 1.844 horecazaken overkop, een stijging van zes procent ten opzichte van 2015. Het banenverlies ten gevolge hiervan ligt na elf maanden op 3.266, een stijging van 12 procent.

“De sector heeft nood aan extra zuurstof”, besluit van Assche. “Een verlaging van de lasten op arbeid voor het vaste personeel en een daling van het btw-tarief op dranken zijn absolute prioriteiten. “

Telecom

Ook de telecomprijzen zijn een pak hoger dan in de buurlanden. Ze stegen met 4 procent in 2016, terwijl ze in onze buurlanden daalden. De afgelopen negen jaar zakten ze wel met 6 procent, maar in Frankrijk, Duitsland en Nederland was de daling veel groter. De concurrentie in die landen is dan ook groter. In Vlaanderen is er de facto een duopolie van Proximus en Telenet.

Het onderzoek wijst ook op de loonkloof. Die blijkt in de dienstensector in vergelijking met de buurlanden niet te dalen, in tegenstelling tot de gemiddelde loonkloof. De loonkloof is het grootst in de horeca en de telecomsector.