© EdA

Kinesitherapie voor fibromyalgie minder terugbetaald door ziekenfonds

Mensen die lijden aan fibromyalgie of chronische vermoeidheid krijgen minder behandelingen bij de kinesist terugbetaald. Vroeger konden deze patiënten rekenen op een tussenkomst bij 60 beurten, nu komt het ziekenfonds enkel nog tussen bij 18 beurten. Met deze maatregel wil minister van volksgezondheid Maggie De Block 4,2 miljoen euro besparen.

mal

Op dit moment hebben mensen met fibromyalgie of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) nog recht op 60 beurten van 30 minuten. Vanaf 1 januari wordt dit teruggeschroefd naar 18 terugbetaalde beurten van 45 minuten bij de kinesist. En dit kan niet worden verlengd.

Veel dokters zijn er nog steeds van overtuigd dat fibromyalgie en CVS eerder een mentale oorsprong hebben. De werkelijke oorzaak van beide aandoeningen is tot op de dag van vandaag nog steeds niet aangetoond. Patiënten met fibromyalgie hebben vaak te maken met pijn en/of een branderig gevoel verspreid over het hele lichaam. Mensen met CVS hebben te kampen met ernstige vermoeidheid. Bijna 3% van de bevolking zou in mindere of meerdere mate lijden aan een van beide aandoeningen. Bewegingstherapie bij een fysiotherapeut of kinesist hebben hun effect al meermaals bewezen.

De Liga voor Fibromyalgie spreekt over een echte ramp. “Deze wekelijkse kine-beurten deden de patiënten echt deugd . Zijn we dan nu verplicht om terug over te schakelen op veel sterkere pijnstillers?” klinkt het.

Ruim voldoende Minister van volksgezondheid Maggie De Block zal met deze maatregel 4,2 miljoen euro besparen. Al beweert ze wel dat het niet de bedoeling is om geld te besparen op kap van mensen met fibromyalgie of CVS. “We spreken over minder terugbetaalde kine-behandelingen, maar ze duren wel langer. Volgens nationale en internationale experts zijn 18 langere beurten bij de kinesist ruim voldoende om deze patiënten hun pijn te verlichten.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer