Moeten we nu stookolie inslaan?

Print
Moeten we nu stookolie inslaan?

Foto: Karel Hemerijckx

Hasselt -

Na de beslissing van het clubje van olie-exporterende landen OPEC om de productie te beperken, is de prijs van ruwe olie de hoogte ingeschoten. Een goed moment om stookolie in te slaan? Ja, dat zeker. Maar hoeveel profijt u daaruit kunt halen, valt momenteel onmogelijk te becijferen.

Het akkoord binnen de OPEC, waar ook Rusland zich bij aansloot, heeft gisteren en eergisteren voor een flinke stijging van de prijzen voor ruwe olie gezorgd. De oliesoort Brent ging woensdag ruim 8 procent hoger, gisteren kwam er nog bijna 5 procent bij. Ruwe olie is de grondstof voor de meeste brandstoffen, maar dat de prijzen aan de pomp veel minder hard zullen stijgen, is duidelijk. De grondstofprijs maakt immers maar een fractie uit van de uiteindelijke prijs aan de pomp.

Elke dag berekent de Federale Overheidsdienst Economie bovendien of de maximumprijzen voor brandstoffen aangepast worden. De dienst doet op basis van het ingewikkelde programma-akkoord, waarbij rekening wordt gehouden met de prijzen van de afgewerkte producten op de internationale markten (dus niet van de ruwe olie) en de koers van de dollar. Pas als een aantal drempels van voortschrijdende gemiddelden worden doorbroken, worden de maximumprijzen aangepast. We besparen u de details.

Bij Comfort Energy, Belgisch marktleider in de verdeling van stookolie, verwachten ze dat de mazoutprijs ten vroegste zaterdag zal stijgen, misschien pas volgende dinsdag. “Maar over de grootte van die stijging durven we ons nog niet uitspreken”, zegt Gauthier Van Assche van Comfort Energy.

Bij de federatie van brandstoffenhandelaars Brafco durven ze zich evenmin aan een gok wagen. “Koffiedik kijken”, aldus Johan Mattart daar.

Kortom, u doet er goed aan snel stookolie te bestellen, maar we kunnen voor u nog niet becijferen welk voordeel u daar mee doet. En op langere termijn durven we helemaal geen voorspellingen te doen.