© Photo News

De betonstop: wat betekent het?

Vanaf 2040 is het gedaan met bouwen in Vlaanderen. Door de geplande betonstop van de Vlaamse regering mag vanaf dan geen open ruimte meer door nieuwbouw worden ingepalmd. Een historisch akkoord, al blijven er veel vraagtekens over.

Ruben Steegen

Wat is de betonstop?

Dat Vlaanderen is volgebouwd, is een open deur. Toch blijven we met zijn allen lustig verder betonneren. Nog elke dag wordt hier zes hectare open ruimte ingenomen door nieuwe huizen of bedrijven. Dankzij de betonstop moet dat aantal in 2025 naar drie hectare zijn teruggebracht en vanaf 2040 is het over en uit met het inpalmen van open ruimte.

Mag er dan helemaal niets meer worden gebouwd?

“Er wordt enkel nog gebouwd waar al eens gebouwd is”, klinkt het bij de Vlaamse bouwmeester. Vlamingen zullen dus dichter op elkaar moeten gaan wonen, bij voorkeur in de steden. Hoogbouw wordt de toekomst.

Wat met mijn bouwgrond die ik aan m’n kinderen wou schenken?

Vlaanderen telt vandaag 72.000 hectare beschikbare bouwgrond. Daarvan zal nog maar op 24.000 hectare mogen worden bebouwd. De eigenaars van de overige 48.000 hectare zullen op een of andere manier worden vergoed. Al die mensen uitkopen is te duur, en dus speelt Minister van Omgeving Joke Schauvliege met het idee om hen een appartement of een ander, wél vergund perceel in de plaats te geven.

Wat wordt er afgebroken?

De regering wil tegen 2040 een vijfde minder beton op het platteland, voor zover daar in Vlaanderen nog sprake van is. Dat zou vooral moeten gebeuren door oude loodsen en stallen af te breken. In de steden moet in principe niets tegen de grond, al mogen er ook geen gebouwen meer bijkomen.

Wat zijn de voordelen?

Een minder versnipperd landschap betekent dat de mensen dichter op elkaar zullen wonen. De regering wil mensen aanmoedigen om zich in woonkernen te vestigen die dicht bij stations liggen. Zo kunnen meer mensen met het openbaar vervoer reizen en krimpen de files.

Wat betekent dit voor Limburg?

Limburg telt samen met West-Vlaanderen de meeste open ruimte. Het plan om mensen dichter bij stations te laten wonen, klinkt prima. Maar dan moeten er wel voldoende bussen of treinen rijden om iedereen naar zijn of haar werk te brengen. Elke Limburgse pendelaar weet dat dat vandaag niet het geval is.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer