© AP

België krijgt eigen Interfederaal Ruimtevaartagentschap

Er komt een Interfederaal Ruimtevaartagentschap dat alle federale mensen en middelen groepeert die bij ruimtevaart betrokken zijn. Ook de gewesten worden erbij betrokken. Dat heeft het kernkabinet vrijdag beslist. Volgens bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) is de hertekening van het Belgisch ruimtevaartlandschap nodig. Zoniet dreigt ons land ruimtevaartcontracten kwijt te spelen.

De ruimtevaartsector verschuift van een technologisch-wetenschappelijke sector naar een gebruikers-sector, waarbij toepassingen steeds belangrijker worden, legt de staatssecretaris uit. Voorbeelden daarvan zijn de communicatiesatellieten, satellietnavigatie of het gebruik van observatie satellieten. Veel van die bevoegdheden liggen bij de deelstaten. Dus moet de federale structuur zich aanpassen om op zijn minst structureel te kunnen overleggen met de deelstaten, wat volgens Sleurs momenteel niet het geval is.

Belangrijk is ook dat het ruimtevaartbeleid lang toegespitst bleef op samenwerking met het Europees Ruimtevaartagentschap ESA. Bij deelname aan ESA-projecten, vloeien investeringen terug via industriële contracten. Per euro die België injecteert, keert er zes euro terug naar de economie, aldus de N-VA’ster. De Belgische bijdrage aan ESA bedraagt 190 miljoen euro. Andere programma’s meegerekend gaat het om 200 miljoen euro.

Beste bieder

Ondertussen heeft de Europese Unie ruimtevaartbevoegdheden gekregen. Ze oefent die uit volgens het principe van de vrije mededinging. Dat betekent dat het contract wordt toegewezen aan de beste bieder, wat er volgens de staatssecretaris op neerkomt dat de grote industriële EU-contracten vaak naar de grote spelers gaan, inclusief de subcontracten die ESA traditioneel aan kleinere spelers toekent.

Sleurs vreest dat de return naar de Belgische industrie in het gedrang komt. “Dat vergt dus een heel andere aanpak en mentaliteit van het federale ruimtevaartbeleid”, zegt de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. “Bij een status-quo dreigt België immers ruimtevaartcontracten te verliezen”. Ons land telt zowat zestig bedrijven met een jaarlijkse omzet van ongeveer 350 miljoen euro. Binnen de sector werken ongeveer 2.000 mensen, zowel hoog- als laaggeschoolden.

Bedoeling is dat het Interfederal Space Agency of Belgium - ISAB - in 2017 operationeel wordt. Het moet voor meer flexibiliteit zorgen en zal het volgens Sleurs mogelijk maken het maximum uit de investering te halen. Door te beschikken over een meerjarig en flexibel financieel kader, moet het beheer van meerjarenprogramma’s mogelijk zijn. Bedoeling is de deelstaten nauwer bij het beleid te betrekken en een flexibeler personeelsbeleid te voeren. Bovendien zorgt de nieuwe structuur voor een eenvoudiger beheersstructuur en gaat hij versnippering tegen.