Besparingen bij de monarchie, maar toch stijgen dotaties koninklijke familie

Print
Besparingen bij de monarchie, maar toch stijgen dotaties koninklijke familie

Foto: PN

Voor het begrotingsjaar 2017 zijn de totale uitgaven van de koninklijke familie voorzien op 35.666.000 euro. Dat is een besparing tegenover 2016 (36.131.000 euro), maar de de civiele lijst van koning Filip, koning Albert, prinses Astrid en prins Laurent stijgen toch, een gevolg van de index, dat schrijven Veerle Wouters en Hendrik Vuye op Knack.be. Zij maakten een overzicht van de budgetten die toegekend worden aan de koninklijke familie.

Volgens de Grondwet heeft koning Filip recht op een civiele lijst, waar ook alle werkingskosten in vervat zitten. Door de indexering is de uitgavenpost gestegen van 13.077.000 euro naar 13.339.000 euro, een verhoging van 262.000 euro. Ook koning Albert krijgt een dotatie. Dat is niet abnormaal, want ook in vele andere monarchieën is dat het geval.

Dat is niet zo voor de dotaties van prinses Astrid en prins Laurent. Hun dotaties zijn een persoonlijke gunst omdat het koningskinderen zijn. Die gewoonte bestaat niet in andere monarchieën.

Civiele lijst Filip: 11.554.000 euro (11.786.000 euro in 2017)

Dotatie Albert II:
bezoldiging: 173.000 euro (176.000 euro in 2017)

Dotatie Astrid:
bezoldiging: 87.000 euro: (88.000 euro in 2017)

Dotatie Laurent:
bezoldiging: 87.000 euro: (88.000 euro in 2017)

De overige uitgaven voor de koninklijke familie, voorzien in de begroting van 2017:

  • FOD Kanselarij: 230.000 (ICT en informatica)
  • FOD Buitenlandse Zaken: 314.000 (officiële reizen)
  • FOD Landsverdediging: 2.300.000 (o.a. personeelskosten militairen militair huis, verplaatsingen van de koning met militaire vluchten of ze een officieel karakter hebben of niet)
  • FOD Wetenschapsbeleid: 244.000 (kosten openstelling koninklijk paleis, aankoop kunst voor culturele promotie in het buitenland en 5.000 toelage vzw stichting prins Laurent)
  • Regie der gebouwen: 4.089.000 (onderhoud en investeringen in koninklijke paleizen)
  • Federale politie: 15.120.000
  • FOD Informatica- en Communicatietechnologie: 30.000 (informaticakosten van het Paleis)
  • Totaal uitgaven activiteiten koninklijke familie: 22.327.000