“Achterhaalde redenering dat elke bejaarde in rusthuis belandt”

Print
“Achterhaalde redenering dat elke bejaarde in rusthuis belandt”

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Foto: BELGA

“Vlaanderen investeert volop in de ouderenzorg om het aantal plaatsen in de woonzorgcentra substantieel op te trekken. Ze doet dat ook in de centra kortverblijf, dagverzorgingscentra en de lokale dienstencentra. Ook in de thuiszorg zal er vanaf 2017 weer een aangroei van de capaciteit zijn.” Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in een reactie op de VUB-studie die wijst op een tekort aan rusthuisbedden.

Volgens de studie is er een tekort aan 22.000 bedden. Minister Vandeurzen spreekt van een studie “zonder kritische toets”.

“De VUB-studie, die overigens niet ter kennis gegeven is aan de minister, gaat uit van de achterhaalde redenering dat elke bejaarde in een rusthuis belandt. Dit berust op een ouderwetse, louter aanbodgestuurde reflex en niet op de cliëntgerichte aanpak die de Vlaamse overheid nastreeft. De realiteit is dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen wonen”, klinkt het bij Vandeurzen.

“De meeste ouderen gaan pas naar een woonzorgcentrum zodra het thuis echt niet meer verder kan. Daarom zetten we ook in op thuiszorg, thuiszorgondersteunende en mantelzorgondersteunende voorzieningen. Goede ouderenzorg impliceert beschikbare, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Op die drie pijlers wil het beleid onverkort inzetten”, zegt minister Vandeurzen.

De CD&V-minister spreekt ook van “een nooit eerder vertoonde aangroei” in de ouderenzorg. “Voor de periode 2015-2018 worden 9.804 woongelegenheden bij gecreëerd in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, of gemiddeld 2.451 plaatsen per jaar. Ook wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe RVT-plaatsen waarmee wordt ingespeeld op de toenemende zorgzwaarte waaraan prioriteit wordt gegeven. Daarnaast is op zes jaar tijd het aantal dagverzorgingscentra van 106 naar 243 gestegen. De volgende jaren zal deze uitbreiding zich doorzetten.”