Regering wil langdurig zieken belonen in plaats van straffen

Print
Regering wil langdurig zieken belonen in plaats van straffen

Foto: ss

Langdurig zieken kunnen binnenkort op hun eigen tempo opnieuw aan het werk, bijvoorbeeld te beginnen met één dag in de week. Nu was dat nog niet mogelijk omdat je dan riskeerde je volledige uitkering te verliezen. Door te belonen in plaats van te straffen wil de federale regering de drempel verlagen om na een lange periode van inactiviteit opnieuw aan de slag te gaan.

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken zijn vanaf volgende week een feit. Donderdag verschijnen twee koninklijke besluiten die op 1 december ingaan. Kort nadien zal ook het wetsontwerp ingaan dat de nodige rechtszekerheid moet bieden tijdens het eigenlijke traject, zo melden minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Doel van de re-integratietrajcten op maat is mensen die langdurig ziek zijn weer aan het werk te krijgen via een aangepaste of andere job. Langdurige ziekte is immers niet alleen erg duur, het weegt ook op de arbeidsongeschikte, luidt het.

Concreet mikt de nieuwe regeling vooreerst op een re-integratie bij de eigen werkgever. Het traject kan worden opgestart door de werknemer of zijn behandelend arts, door de adviserend geneesheer van de mutualiteit of door de werkgever, maar dan wel pas ten vroegste na vier maanden arbeidsongeschiktheid.

Financieel aantrekkelijk

Het is voortaan ook mogelijk om stap voor stap terug aan het werk te gaan, bijvoorbeeld te beginnen met één dag in de week. Momenteel is dat onmogelijk omdat je dan je volledige uitkering verliest. Bij het wetsontwerp zou de werknemer in bovenstaand geval zijn loon behouden voor twintig procent, en daarbovenop nog eens de uitkering krijgen.

Ook voor wie daarna opnieuw nog iets meer gaat werken, blijft het financieel aantrekkelijk. Wie zeventig procent werkt, krijgt zijn loon voor zeventig procent plus vijftig procent van zijn uitkering. Door te belonen in plaats van te straffen, hoopt de regering de drempel om opnieuw aan de slag te gaan te verlagen.

Ook voor werklozen

Voor arbeidsgeschikten zonder job is het de adviserend geneesheer van de mutualiteit die het dossier in handen neemt, samen met onder andere de regionale tewerkstellingsdiensten. Is de adviserend geneesheer van oordeel dat de langdurig zieke een job aankan, dan kan opnieuw een re-integratieplan opgesteld en de VDAB gecontacteerd worden.

Het wetsontwerp moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Pas tien dagen na publicatie in het Staatsblad zal het ook echt ingaan. Maar dat belet niet om al met de trajecten van start te gaan, aangezien de wet zorgt voor de rechtszekerheid in de latere fase wanneer effectief een traject is afgesproken, aldus nog het kabinet-Peeters.

Alarmerende cijfers

Het langdurig ziekteverzuim bereikte in 2015 een absoluut record. Nooit eerder waren zoveel werknemers langer dan een maand afwezig omwille van ziekte: in totaal 346.971 Belgen, in loondienst of zelfstandige. Dat is een stijging van bijna acht procent in vergelijking met 2014. Vaak voorkomende redenen zijn onder meer langdurige ziektes, depressie of burn-out.