VBO en financiële sector waarschuwen voor negatieve effecten Tobintaks

Print
VBO en financiële sector waarschuwen voor negatieve effecten Tobintaks

Europees Commissaris voor Economische Zaken Pierre Moscovici Foto: REUTERS

Werkgeversorganisatie VBO en Febelfin en Assuralia, de federaties voor respectievelijk de banken en verzekeringen, hebben woensdag elk apart aan de alarmbel getrokken over de taks op financiële transacties, de zogenaamde Tobintaks. Volgens Febelfin moet België zich terugtrekken uit de Europese onderhandelingen. Het VBO pleit minstens voor uitstel én voor overleg met de bedrijfswereld.

België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal, Slovakije, Slovenië en Spanje praten al meer dan drie jaar over de invoering van de taks op financiële transacties. Vorige maand maakte de bevoegde Europees Commissaris Pierre Moscovici plots bekend dat er “zeer belangrijke vooruitgang” was geboekt. De bedoeling is om tegen het jaareinde een voorstel klaar te hebben, de taks zou dan in 2018 in tien Europese lidstaten kunnen ingevoerd worden.

België moet begin december kleur bekennen, maar werkgeversorganisatie VBO vraagt dringend uitstel, minstens tot na de Brexit. De Tobintaks zou immers schade aanrichten aan de Belgische economie, luidt het.

“België dreigt zichzelf hiermee in de voet te schieten. Dit zal de concurrentiekracht van ons land opnieuw aantasten en de kosten van ondernemen alsook voor de dekking van financiële en commerciële risico”s aanzienlijk verhogen.” Het VBO ziet ook een budgettaire impact, “die in strijd is met het regeerakkoord”.

“Taks weegt op aantrekkelijkheid Brussel”

In het voorstel zoals het nu op de Europese onderhandelingstafel ligt, zouden niet alleen de speculatieve activiteiten worden geviseerd, maar ook de gezonde activiteiten die onderdeel uitmaken van goed risicobeheer door banken en verzekeraars, zo luidt het. De taks dreigt dan ook een negatieve impact te hebben op de financiering van ondernemingen en particulieren, meer bepaald bij hypothecaire kredieten, vreest Febelfin.

Volgens Assuralia dreigen de slachtoffers van ongevallen, de verzekerden en de pensioenvoorzieningen de rekening te moeten betalen. “De beleggingen die verzekeringsondernemingen doen met betrekking tot hun technische voorzieningen horen toe aan de slachtoffers van ongevallen, om ze zolang als nodig schadeloos te stellen, langetermijnspaarders uit te betalen en pensioenen uit te keren. Het onderwerpen van de verzekeraars aan de Tobintaks zal nefaste gevolgen hebben voor de beleggingen gedaan in het kader van groepsverzekeringen, pensioensparen, langetermijnsparen alsook de wettelijke pensioenen voor via een verzekeraar verzekerde lokale entiteiten.”

De taks dreigt ook een negatief effect op Brussel als financieel centrum te hebben, vrezen zowel VBO als Febelfin. “Het vooruitzicht van de taks weegt nu al op de aantrekkelijkheid van Brussel om investeringen aan te trekken”, luidt het. “Meer nog, er dreigt zelfs een delokalisatie van bankactiviteiten naar landen die deze taks niet zullen invoeren, zoals Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.”

Febelfin wil dat België zich distantieert van het huidige Europese voorstel. Het VBO wil dan weer zo snel mogelijk overleg. Assuralia vraagt dat de verzekeringsondernemingen zouden worden vrijgesteld van de taks voor wat hun technische voorzieningen betreft.