Open oorlog tussen staatssecretaris en topambtenaar: “Ambitieus alfamannetje en arrogante pipo”

Print
Open oorlog tussen staatssecretaris en topambtenaar: “Ambitieus alfamannetje en arrogante pipo”

Van Massenhove (links) en De Backer (rechts). Foto: rr

“Hij is een leugenaar, een ambitieus alfamannetje en een arrogante pipo,” zo laat topambtenaar Frank Van Massenhove optekenen in een column over de plannen. staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD). Aanleiding is de hervorming voor de sociale inspectie die na lang onderhandelen door de federale regering is goedgekeurd.

De hervorming goedkeuren moet komaf maken met de overlapping tussen acht sociale-inspectiediensten in ons land. Vooral de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid is daar het slachtoffer van. Eerst was het de bedoeling om het personeel van de dienst te spreiden over de andere inspectiediensten. Uiteindelijk is ervoor gekozen om alle 265 werknemers te integreren in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Maar dat is niet naar de zin van Frank Van Massenhove, de topman van FOD Sociale Zekerheid. Hij vindt de hervorming slecht, omdat de inspectie haar onafhankelijkheid zou verliezen en omdat hij vreest dat er van de centrale aansturing niets in huis zal komen. In het beheerscomité van de RSZ zitten evenveel vertegenwoordigers van de werkgevers als van de vakbonden.

“Elke ambtenaar moet dit loyaal uitvoeren”

Ongezien harde kritiek van een topambtenaar die de staatssecretaris niet kan aanvaarden. In ‘De Ochtend’ op Radio 1 geeft De Backer woensdagochtend zijn weerwoord. “Toen ik ben aangetreden als staatssecretaris heb ik allereerst contact opgenomen met de mensen van alle sociale inspectiediensten. Ik heb toen besloten om een taskforce op te richten, waarbij ook Frank Van Massenhove betrokken was.”

“Op een bepaald moment stelde ik vast dat er kortsluiting was aan tafel tussen de afgevaardigde van de sociale inspectie en Van Massenhove. Maar ik heb dan direct met hem contact opgenomen en ik heb rekening gehouden met zijn tegenvoorstel.

“Ik heb zes maanden lang onderhandeld en met ieders bekommernissen rekening gehouden. Het traject is correct gelopen, ik sta recht in mijn schoenen en wordt gesteund door de regering. Waarom Van Massenhove zo openlijk kritiek uit, moet u aan hem vragen.”

Op de vraag of deze kwestie tot het ontslag van Van Massenhove leiden, wilde De Backer niet direct antwoorden. “Dit is een beslissing van de regering, niet van een ambtenaar. En het is de taak van elke ambtenaar om die beslissing loyaal uit te voeren. Elke betrokken ambtenaar zal aan deze hervorming moeten meewerken.”

“De vraag blijft of dit een goed akkoord is”

Ook Frank Van Massenhove zelf kreeg in De Ochtend de kans te reageren op de woorden van staatssecretaris De Backer. “Met mijn column - die wel vaker grens aan satire - wilde ik vooral zeggen dat mijn overheidsdienst niet betrokken werden bij onderhandelingen, dat we niet werden geïnformeerd en dus ook niet akkoord zijn.”

Volgens De Backer was Van Massenhove verschillende keren uitgenodigd, maar was hij maar één keer aanwezig op een overleg. “Dat is zeer lage kritiek, want mijn directeur-generaal was er altijd als het om technische zaken ging. Maar de Backer heeft nooit het achterste van zijn tong laten zien. Ik heb op zijn eerste voorstel gereageerd dat mijn mensen het erg vinden om te worden verspreid over diensten, dus heeft ze in één geheel verplaatst naar de RSZ. Dat is niet de oplossing.”

“De vraag blijft of dit een goede hervorming is, en dat is niet geval”, zei Van Massenhove. “Ik ben het eens met de analyse: België is te klein voor vijf sociale inspectiediensten. We moeten naar één centrale aansturing gaan, en dat is nu niet het geval. De staatssecretaris wil van acht naar vijf diensten gaan, maar dat zijn er nog vier te veel.”