Vlaamse universiteiten dreigen internationale toppers mis te lopen

Print
Vlaamse universiteiten dreigen internationale toppers mis te lopen

Foto: Photo News

De strikte taalwetgeving schaadt de internationalisering van de universiteiten, vinden de diensten Onderwijsbeleid aan de Universiteit Gent en Leuven. “De taaltest voor buitenlandse proffen is schadelijk en onrealistisch”, klinkt het aan de KU Leuven. “De wetgeving bemoeilijkt de rekrutering in het buitenland”, zegt UGent.

Buitenlandse professoren die vastbenoemd willen worden aan een Vlaamse universiteit, moeten drie jaar na hun aanstelling een Nederlandse taaltest afleggen op B2-niveau. Dat niveau wordt omschreven als ‘gevorderd’.

Vicerector Onderwijsbeleid van de KU Leuven, Didier Pollefeyt, pleit in het studentenblad Veto voor een versoepeling van de taalwetgeving. "De regel is schadelijk voor de internationalisering van de universiteit. Het is paradoxaal om expertise uit het buitenland te verlangen als je de Nederlandse taaleisen onrealistisch organiseert."

"Internationale toppers bedanken"

Ook aan de Universiteit Gent is men bezorgd over de wetgeving. "De rekrutering in het buitenland wordt bemoeilijkt door de taalwetgeving. Internationale toppers, die kunnen gaan waar ze willen, bedanken", zegt Kris Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden aan de UGent. "We benadelen onszelf. Hopelijk zegeviert het gezond verstand."

Pollefeyt suggereert om de termijn te verlengen tot vijf jaar. "Het is niet realistisch om binnen de drie jaar een B2-niveau te halen als je moedertaal bijvoorbeeld een Aziatische taal is." Aan de Universiteit Gent is men vooral voorstander van een begeleidingstraject voor de internationale prof en zijn of haar familie.

"Sterke kandidaten afgeschrikt"

Niet enkel de Onderwijsdiensten zijn bezorgd. Ook andere professoren sluiten zich bij deze kritiek aan. Luc Sels, decaan van de Leuvense faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, wijst erop dat deze wetgeving sterke kandidaten met meerdere opties afschrikt. "In ons domein zitten we al met niet-competitieve salarissen", aldus Sels.

Ook Peter Lievens, decaan van de faculteit Wetenschappen aan de KU Leuven, wijst op het feit dat de strenge taalwetgeving "het zeer moeilijk maakt om internationale toppers die in het buitenland een vaste benoeming hebben of een alternatief aanbod te overtuigen om hier te komen werken".

Crevits: "Begrip voor bezorgdheden"

"Een snelle integratie van buitenlandse professoren aan onze hogescholen en universiteiten en in de samenleving is van groot belang", reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. "De taal leren maakt hier een aanzienlijk deel van uit, maar is uiteraard niet het enige."

"We mogen verwachten dat het Nederlands van een voldoende hoog niveau is" aldus Crevits. De minister heeft begrip voor de bezorgdheden omtrent de termijn waarop professoren hun taalafstand moeten overbruggen. In het kader van de voorziene evaluatie is zij bereid om te bekijken of hieraan moet gesleuteld worden.

Lange termijn

Volgens de Leuvense hoogleraren is een goede kennis van de Nederlandse taal op termijn echter wel degelijk noodzakelijk. Volgens Pollefeyt is dit belangrijk voor hun sociale integratie. Nederlands is bovendien de bestuurstaal is van de universiteit. "Geen kennis van het Nederlands betekent dat deelname aan de beleidsorganenen de facto onmogelijk is".

Hij roept op tot een nieuw debat en een nieuwe politieke reflectie "over hoe de nood aan internationalisering van de universiteiten verzoend kan worden met het legitieme behoud van het Nederlands als bestuurlijke en academische taal".