© BELGA

“Halvering van E40 is waanzin”

Het plan van het Brusselse Gewest om in 2017 het aantal rijstroken op de E40 tussen Leuven en de hoofdstad te halveren, lokt uiteenlopende reacties uit bij de verschillende mobiliteitsorganisaties. Touring vindt het plan "waanzin" en vraagt zich af het of het mobiliteitsbeleid niet beter in de handen van experts wordt gelegd dan bij "kortzichtige politici". Voor VAB past de beslissing van het Brussels Gewest dan weer in een evolutie die in verschillende Europese steden merkbaar is.

Touring laat maandag in een persbericht weten dat het de plannen van de Brusselse regering "de omgekeerde wereld" vindt. Voor de mobiliteitsorganisatie past dit in een duidelijk beleid van het gewest om "het wegverkeer zodanig te stremmen en kunstmatige files te creëren". Touring vraagt zich dan ook af of het terugbrengen van het aantal rijstroken een doel op zich is, aangezien er geen goed alternatief voor handen is.

Voor VAB is de beslissing een minder grote verrassing. "Eigenlijk is het een vrij logische keuze, je ziet dat in tal van andere Europese grootsteden de auto's van pendelaars uit het centrum worden geweerd", zegt woordvoerder Maarten Matienko.

Maar het grote verschil met die andere steden, zoals Oslo en Londen, is dat daar wel een degelijk alternatief voorzien is voor de pendelaars. "In Brussel heeft men nu al de azijnmaatregelen genomen, nu wordt het tijd om werk te maken van de honingmaatregelen."

Zo'n honingmaatregel kan het Gewestelijk ExpresNet rond de hoofdstad zijn. "De implementatie hiervan duurt veel te lang. Daaruit kan je afleiden dat ons mobiliteitsbeleid niet daadkrachtig is."

Daarom pleit zijn Touring-collega ervoor om het mobiliteitsbeleid niet langer aan "kortzichtige politici" toe te vertrouwen "die een mes op de keel politiek voeren en alleen maar hun eigen ideologie of utopie willen uitvoeren".