Kloof Noord-Zuid neemt verder toe in ziektekosten

Meer hospitalisatiedagen, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit in Wallonië

Brussel -

Het verschil in ziektekosten tussen Vlaanderen en Wallonië neemt verder toe ten nadele van Vlaanderen. Zo worden er in Vlaanderen beduidend minder hospitalisatie- en uitkeringsdagen opgenomen. Daarnaast wordt het globaal medisch dossier (GMD) - met een centrale rol voor de huisarts - meer toegepast in Vlaanderen, iets wat vaak nodeloze onderzoeken voorkomt.

Dat blijkt uit een analyse door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds van de gezondheidsuitgaven in 2015. Het VNZ kan daarvoor terugvallen op de gegevens van zeven ziekenfondsen (twee in Vlaanderen, vier ...

Nieuwe Video's