Weyts erkent problemen bij De Scheepvaart

Print
Weyts erkent problemen bij De Scheepvaart

Foto: CARLO COPPEJANS

Hasselt -

Het Rekenhof heeft accuraat de vinger gelegd op enkele probleemsituaties bij de NV De Scheepvaart uit de vorige legislaturen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in reactie op het verslag van het Rekenhof over de werking van het zelfstandig overheidsagentschap, waarvan het hoofdkantoor in Hasselt is gevestigd.

NV De scheepvaart staat in voor de Vlaamse waterwegen en onderhoudt onder meer de sluizen. Het Rekenhof onderzocht de wijzigingen in de opdrachten die De Scheepvaart aan aannemers gunde van 2012 tot 2014 en vond onder meer verdoken overheidsopdrachten. In vier gevallen bleek de aannemer zodanig veel materiaal te hebben gebruikt dat hij bij een reële berekening niet meer de goedkoopste kandidaat zou zijn. In zeker drie aannemingen bleek een verrekening in werkelijkheid een verdoken onderhandse opdracht te zijn, die De Scheepvaart normaal aan de mededinging had moeten onderwerpen.

Ben Weyts erkent de onregelmatigheden, die volgens hem voortvloeien uit vorige legislaturen. “Sinds mijn aantreden zijn er al enkele quick wins geïmplementeerd om de problemen te verhelpen, zoals bijvoorbeeld het werken met raamovereenkomsten en interne vormingen rond overheidsopdrachten. Daarnaast bundelen we, door de fusie van de waterwegbeheerders De Scheepvaart en het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, alle expertise rond overheidsopdrachten. Onze werking wordt slimmer, sneller en professioneler.”