Geens wil rijbewijs sneller teruggeven aan verslaafden

Print
Geens wil rijbewijs sneller teruggeven aan verslaafden

Foto: BELGA

Iemand die om medische of psychologische redenen zijn rijbewijs verliest maar kan bewijzen dat hij intensief aan zijn verslaving werkt, moet vroeger dan na twee jaar zijn rijbewijs terugkrijgen. De verkeerswetgeving zal op dat punt worden aangepast, zei justitieminister Koen Geens (CD&V) bij de opening van het jaarlijkse drugscongres aan de UGent.

Wat alcohol in het verkeer betreft, moeten we nog verder richting nul-grens evolueren. Dat deelde Geens bij het drugscongres aan de UGent. Via een aantal wijzigingen in de verkeerswetgeving, die hij begin september reeds bekendmaakte, kondigt hij uniforme regels aan voor de bestraffing van wie meermaals betrapt wordt in staat van dronkenschap of sturen onder invloed van drugs.

Daarnaast is de behandeling van de onderliggende verslavingsproblematiek minstens even belangrijk, net om herhaling te voorkomen. ‘Ook op dat punt zal de verkeerswetgeving worden aangepast. Wanneer iemand die om medische of psychologische redenen het recht tot sturen werd ontnomen, kan bewijzen dat hij intensief aan zijn verslaving heeft gewerkt, moet het mogelijk zijn om het rijbewijs terug te vragen. Momenteel bedraagt de termijn alvorens men dit kan vragen twee jaar, maar het voorstel is om dit te kunnen herleiden tot zes maanden.’

Geens kwam voorts nog even terug op het alcoholplan waaraan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt en waarover nog geen politiek akkoord bestaat. ‘Het is weinig efficiënt om de consumptie van alcoholische dranken te ontraden via allerhande sensibiliseringsacties en initiatieven in de scholen, op de werkvloer of in het kader van de verkeersopleiding, wanneer tegelijk een rijkelijk aanbod aan alcoholische dranken in de baan- of nachtwinkel om de hoek beschikbaar wordt gesteld en voor consumptie ervan ongebreidelde reclame mag worden gemaakt op muziekfestivals en jongerenevenementen’, onderstreept hij nogmaals het CD&V-standpunt.

Het jaarlijks drugscongres aan de Universiteit Gent, georganiseerd door Politea, buigt zich donderdag over de vraag of de irrelevantie van het beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs bewezen is.