KU Leuven ontslaat beheerder studentenresidentie wegens ongepast gedrag

Print
KU Leuven ontslaat beheerder studentenresidentie wegens ongepast gedrag

Foto: rr

Na enkele meldingen over ongepast gedrag heeft de KU Leuven de samenwerking met de verantwoordelijke van de studentenresidentie Justus Lipsius onmiddellijk stopgezet. De man bleek misbruik te maken van zijn toegang tot de gegevens van de studenten en van zijn loper van het gebouw. Bovendien gedroeg hij zich ook ongepast ten aanzien van enkele studenten.

In de week van 24 oktober liepen enkele klachten binnen over het gedrag van de man. De KU Leuven nam deze klachten meteen ernstig en stelde een onderzoek in. Op 28 oktober werd de man uit zijn functie ontheven. De man werd verplicht om zijn appartement op de residentie meteen te verlaten. Hij mag de residentie ook niet meer betreden en geen contact meer zoeken met de bewoners. De studenten die op de residentie verblijven, werden opgevangen en geïnformeerd tijdens verschillende informatiemomenten. Ze kunnen ook terecht bij een vertrouwenspersoon.

In een mededeling stelt de KU Leuven dit incident ten zeerste te betreuren en er alles aan te doen om dergelijke zaken te vermijden. “We werken aan een draaiboek om dergelijke incidenten in de toekomst sneller en makkelijker te melden”, aldus vicerector studentenzaken Rik Gosselink. De man stond als verantwoordelijke in voor de praktische organisatie van het dagelijkse leven op de residentie, taken die hij vrijwillig opnam. Om deze taken te vervullen had hij toegang tot heel wat gegevens van studenten en beschikte hij over een loper van het gebouw. Hij woonde er ook.

“Onaanvaardbaar gedrag”

In een toelichting laat Gosselink weten dat de KU Leuven geen klacht heeft neergelegd tegen de man, maar de betrokken slachtoffers wel de nodige ondersteuning heeft aangeboden als zij dat wensen te doen. Gosselink heeft er nog geen weet van of ze al effectief klacht hebben neergelegd. Hij wil overigens geen details kwijt over de feiten en houdt bij “onaanvaardbaar, grensoverschrijdend gedrag”. Het zou over uiteenlopende feiten gaan van recente aard.

“Ik ben vorige donderdag op de hoogte gebracht door een vertrouwenspersoon van de KU Leuven die door slachtoffers gecontacteerd werd en heb al de dag nadien de man aan de deur gezet”, zegt Gosselink. Het zou gaan om een ex-student die in ruil voor het vrijwilligerswerk dat hij in de residentie deed tegen een verminderd huurtarief kon inwonen. In de residentie Justus Lipsius zijn zo’n 150 studenten gehuisvest.