"Voorwaarden houden rekening met heel wat bezwaren"

Vergunning voor verlenging skipiste

Print
Vergunning voor verlenging skipiste

De skipiste mag door de bouwvergunning de helft langer worden dan nu het geval. Foto: hbvl

Peer -

Het Peerse stadsbestuur geeft Snow Valley groen licht om de overdekte skipiste te verlengen van 223 naar 330 meter. De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, maar legt heel wat voorwaarden op, rekening houdend met de ingediende bezwaarschriften. “Zo snel mogelijk willen we nu de verlenging realiseren”, reageert een blije zaakvoerder Cor Mollin.

Het dossier van de verlenging gaat al mee sinds 2008. Vorig jaar maakte de provincie een uitbreiding alvast juridisch mogelijk op vlak van ruimtelijke voorschriften. “Op basis van dat afgeleverde planologisch attest deed Snow Valley een stedenbouwkundige aanvraag”, schetst burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Na een aftoetsing met de voorschriften is nu de vergunning toegekend, weliswaar gekoppeld aan een hele resem voorwaarden.” Die vloeien onder andere voort uit de twaalf bezwaarschriften die het openbaar onderzoek opleverde. Zo leeft de vrees voor schaduwhinder en de verminking van het Peerse vergezicht. “De voorwaarden leggen de kleur van de buitenwanden op zodat er geen stijlbreuk met de omgeving optreedt”, stelt Matheï. “Er werd aangetoond dat de schaduwimpact eerder beperkt zal zijn. In het oorspronkelijke plan zouden heel wat bomen gekapt worden. Daar is bezwaar op gekomen. In de voorwaarden wordt dat aantal nu fors teruggedrongen.” De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening had nochtans eerder op heel wat punten een negatief advies gegeven. “Hierop is een nieuwe aanvraag ingediend, waarin met heel wat van deze bemerkingen rekening werd gehouden”, reageert Matheï. “Het is een complex dossier, waarin economische en maatschappelijke belangen secuur zijn afgewogen. Ook door de provincie die het over de partijgrenzen heen goedkeurde.”

Lobbywerk

Een verlenging zal ongetwijfeld op weerzin stoten aan oppositiezijde. “Na veel lobbywerk achter de schermen is een verlenging mogelijk gemaakt door een wijziging in de ruimtelijke context. Een kunstgreep”, stelde oppositiepartij Appel op een recente gemeenteraad. Cor Mollin, zaakvoerder van Snow Valley, reageert alvast dolgelukkig. “Met deze beslissing is de toekomst van Snow Valley veilig gesteld. De grote skicompetitie zal weer zijn weg vinden naar Peer. Dit zal een impuls geven aan de hele Peerse horeca, en aan het verblijfstoerisme”, stelt Mollin die duidelijk laat verstaan dat hij liever morgen dan overmorgen met de uitbreiding begint. “Na jaren onzekerheid ga ik het nu niet langer op de lange baan schuiven. Maar een concrete timing is er nog niet. Ik verneem het nieuws juist. We moeten de vergunning nog bestuderen.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio