© blg

Boodschap voor Crevits: “Maak leerlingen duidelijk dat kinderen krijgen niet voor iedereen een evidentie is”

De organisatie Kinderwens Vlaanderen wil dat er in lessen seksuele opvoeding op school meer aandacht gaat naar de kinderwens en duidelijk gemaakt wordt dat ‘kinderen krijgen’ niet voor iedereen een evidentie is. Ze schreef daarover een open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Op dit moment spelen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vooral in op de verschillende soorten relaties: het respectvol omgaan met elkaar, gender enz, zegt Kinderwens Vlaanderen. “Het zou mooi zijn om dit nog meer toe te spitsen op de kinderwens, meer gericht op een mogelijk onvervulde of gecompliceerde kinderwens, kortom: duidelijk maken dat ‘kinderen krijgen’ niet voor iedereen een evidentie is, een realistisch beeld schetsen van de kinderwens en de kinderen zo vroeg mogelijk respect bijbrengen voor ‘andere vormen van kinderen krijgen’ zoals bijvoorbeeld IVF en adoptie”, luidt het.

In de middelbare school krijgt men momenteel seksuele voorlichting, maar wordt er nog veel te vaak gefocust op ‘het vermijden van ongewenste zwangerschappen’, vervolgt de organisatie. “We merken maar al te vaak dat het bij een ‘verplicht nummertje’ blijft, waarbij enkel de basisinformatie, zoals soa’s en de verschillende soorten anticonceptie, aangehaald wordt. Informatie over bijvoorbeeld ‘de kostbaarheid van je eigen vruchtbaarheid’ en ‘de belangrijke levenstijlfactoren die een goede vruchtbaarheid sterk beïnvloeden’ ontbreekt spijtig genoeg nog anno 2016. “

Kinderwens Vlaanderen heeft een opleidingsprogramma voor leerkrachten ontwikkeld. “Op deze manier wil onze vzw seks en ouderschap op een innovatieve manier binnen de klasmuren krijgen, zowel in de kleuterschool als in de basisschool.”