© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

© Stefan Carolus

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Biodiversiteitsproject voor eikelmuizen

Eikelmuizen, of 'slaperkes' of 'fruitratjes' zoals ze in Zuid-Limburg bekend staan, zijn erg bedreigd in hun voortbestaan door het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten.

Stefan Carolus

Tien jaar geleden adopteerde Kortessem dit schattige diertje met z’n kenmerkende zorromasker, maar ondanks de talloze nestkasten en zoekacties werd er ternauwernood een levend exemplaar gevonden. In buurgemeente Borgloon kwamen ze destijds wel nog voor rondom Grootloon.Eikelmuizen hebben een erg verborgen levenswijze. Om een beter zicht te krijgen op het voorkomen en de voor- of achteruitgang van de soort werden destijds in een beperkt gebied nestkasten opgehangen waardoor de diertjes konden opgevolgd worden. In 2015 kwam de eikelmuis terecht op de Rode lijst van in Vlaanderen bedreigde zoogdieren.

Actie was dus nodig. Om voor de hele streek een zicht te krijgen op de populatie en de nodige maatregelen te kunnen nemen, startte Natuurpunt een eikelmuizenwerkgroep op. Via nestkasten van Voeren tot Sint-Truiden kan het wel en wee van de soort nu op de voet opgevolgd worden. Borgloon verleende logistieke steun, het Regionaal Landschap Haspengouw herstelde een aantal haagkanten en met subsidie van de provincie Limburg werden in totaal 100 nieuwe nestkasten gemaakt door de school Technicum uit Sint-Truiden. Bestaande nestkasten werden in orde gezet en nieuwe nestkasten werden opgehangen in de natuurgebieden van Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Limburgs Landschap en op private terreinen. Vrijwilligers werden opgeleid en aangeduid om de kasten tweemaal per jaar te controleren.Vandaag wordt het project afgerond met het ophangen van de laatste kasten door de leerlingen die ze gemaakt hebben. Vanaf nu wordt het vooral opvolgen van de kastbewoners door een controle in het voor- en najaar.

(foto's Jos Reekmans)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio