"De N-VA zal dit alles overleven, maar hun eigen politieke carrière is een aflopende zaak"

Print
"De N-VA zal dit alles overleven, maar hun eigen politieke carrière is een aflopende zaak"

Foto: HBVL

Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben gisteren ontslag genomen uit de N-VA. Omdat Objectief V niet langer een onafhankelijke denktank kan zijn maar volledig onder toezicht van de N-VA komt. En omdat ze niet langer zelfstandig mogen communiceren over hun studiewerk naar confederalisme. Anders gezegd, het duo Vuye-Wouters werd in zijn vleugels geknipt en pikt dat niet. Daarmee houden ze de eer aan zichzelf.

In tegenstelling tot wat de harde kern binnen de Vlaamse Volksbeweging laat uitschijnen, is de N-VA wel degelijk nog altijd een communautaire partij die streeft naar confederalisme waarbij alle bevoegdheden worden overgeheveld naar de regio’s waarna die afspreken wat ze nog samen doen op federaal Belgisch niveau. Maar de N-VA is ook een realistische partij. Ze weet dat ze hiervoor te weinig medestanders heeft. Enkel Vlaams Belang en in mindere mate CD&V zijn bereid om hierin mee te gaan. Alle Franstalige partijen zijn tegen. Ook Open Vld, sp.a en Groen zijn tegen. Het houdt in dat er op korte termijn geen zevende staatshervorming richting confederalisme in zit. 

Daarom mikt de partij op korte termijn op een voortzetting van de huidige coalitie, als het even kan uitgebreid met cdH nu de partij van Benoît Lutgen meer en meer afstand neemt van de PS. Dat is volgens de N-VA de beste waarborg om het huidige beleid van sociaaleconomische hervormingen en sanering van de overheidsfinanciën voort te zetten. Maar het helpt ook om het einddoel - een confederaal België - sneller te bereiken. Het voortzetten van de huidige coalitie houdt namelijk in dat de PS opnieuw voor vijf jaar buitenspel wordt gezet op federaal niveau. Bart De Wever is er altijd van overtuigd geweest dat dit de PS zal verplichten om het geweer van schouder te veranderen en op haar beurt te pleiten voor confederalisme. Kwestie van opnieuw echt op het beleid te kunnen wegen in Wallonië - waar de partij het sterkst staat - en op wat er daarna overblijft van het federale niveau.

Met hun interview van vorige zaterdag doorkruisten Hendrik Vuye en Veerle Wouters deze strategie. Daarmee bewezen ze zichzelf en de partij geen dienst. Hun politieke carrière is een aflopende zaak wegens onvoldoende eigen electorale slagkracht. De N-VA zal wel overleven, is af van twee lastposten die straks in de coulissen verdwijnen wanneer de Wetstraat weer tot de orde van de dag   overgaat, en zal nu ongetwijfeld opnieuw meer aandacht hebben voor haar communautaire programma. De partij kan zelfs haar voordeel doen met het incident, dat trouwens al lang zal vergeten zijn bij de volgende verkiezingen over bijna drie jaar.